Option Reward Plan

Optimaliseer de variabele verloning van uw werknemers

Bij betaling van salarissen en bonussen in België gaat ongeveer 70% van de bedrijfskost naar de Belgische Staat onder de vorm van belastingen of sociale zekerheid.

 

Voordelen:

*Dit zijn theoretische resultaten in het geval alle andere factoren gelijk blijven. In de praktijk zal de waarde van de optie schommelen naargelang de waarde van de Euro Stoxx 50 ®, de volatiliteit ervan, de rente en de resterende duur van de optie.

Wij denken bij Degroof Petercam dat de uitbetaling van de variabele verloning via een “stockoptieplan”de laatste jaren enorm aan bekendheid heeft gewonnen doordat bedrijven, gegeven de huidige periode van loonmatiging, vandaag actief op zoek gaan naar alternatieven om goed presterende werknemers beter te kunnen belonen zonder dat hierbij de bedrijfskosten toenemen.

Kan ik stockopties aan mijn werknemers aanbieden als mijn bedrijf niet beursgenoteerd is?

Vaak bieden bedrijven aandelen van het eigen bedrijf aan als beloning voor hun werknemers. Bij Degroof Petercam werken we echter met een tracker op de Euro Stoxx 50 ®. Zo kunnen ook niet-beursgenoteerde bedrijven gebruikmaken van deze flexibele verloning. De keuze voor een neutrale index garandeert bovendien ook de transparantie in samenstelling, prijs en liquiditeit.

Wat zijn de mogelijkheden voor u?

Bij Degroof Petercam kan u kiezen uit een Kortetermijnplan en een Langetermijnplan Plus. Het Kortetermijnplan houdt in dat de opties reeds 8 uur na de uitgifte kunnen verkocht worden, terwijl dit het Langetermijnplan pas 1 jaar na uitgifte kan. Omwille van de snelle verkoop bij het Kortetermijnplan lopen werknemers een beperkt marktrisico.

Het hogere marktrisico bij de lange-termijnplannen vertaalt zich  in een potentieel hoger nettobedrag voor de werknemer (het nettobedrag is gemiddeld 111% hoger in vergelijking met een cashbonus). Dit Langetermijnplan Plus is uniek in België en enkel verkrijgbaar bij Degroof Petercam. In tegenstelling tot de klassieke langetermijnplannen resulteert het in een hogere uitbetaling gegeven minder marktrisico.

*De belasting wordt berekend op 23% van de onderliggende waarde en wordt bepaald in functie van de marktparameters op het moment van de simulatie. Het resultaat van de belasting kan dus anders zijn naargelang de onderliggende parameters.

Een concreet voorbeeld: indien u uw werknemer een cashbonus van 1.000 euro wil toekennen, dan bedraagt de kost voor u 1.250 euro. Bij de uitbetaling in cash ontvangt uw werknemer minder dan een derde van de kostprijs van de bonus die u betaalt, namelijk 404 euro. Bij het Kortetermijnplan zal uw werknemer een hoger nettobedrag overhouden, namelijk 581 euro. Met het Langetermijnplan en het Langetermijnplan Plus stijgt dit zelfs tot respectievelijk 774 en 852 euro.

Welke voorwaarden moet u als werkgever respecteren?

• Het stockoptieplan kan een verworven recht, zoals het bestaande vaste salaris, niet vervangen, net zomin als de 13de maand en het vakantiegeld.
• De verloning moet in verhouding staan tot de gewone vergoeding.
• De bonus is gebaseerd op de wil van de werkgever en is volledig discretionair.

Zin om een bonusplan op te zetten voor uw werknemers?

Dan bent u bij Degroof Petercam aan het juiste adres. We hebben een jarenlange ervaring in het opzetten van stockoptieplannen voor bedrijven. Als expert in het structureren en commercialiseren van aandelenopties en/of warrantenplannen voor werknemers, is Degroof Petercam de Belgische leider geworden die intussen meer dan 500 corporate cliënten bedient. Bovendien bieden wij als enige Belgische speler het Langetermijnplan Plus aan.

Video
E-card

Your name

Your e-mail address

Name receiver

E-mail address receiver

Your message

Send

1