UBO-register operationeel

Registreer tijdig de uiteindelijke begunstigden van uw vennootschap, vzw, stichting of trust!

Onlangs heeft België de nodige wettelijke maatregelen genomen om het UBO-register in te voeren. Het UBO-register is een centraal register waarin de Belgische vennootschappen, verenigingen en stichtingen hun “uiteindelijke begunstigden” moeten registreren tegen uiterlijk 31 maart 2019.

­

• Wat is het UBO-register en wie moet eraan melden?

• Wie kwalificeert als “uiteindelijke begunstigde”?

• Welke informatie moet worden overgemaakt en vanaf wanneer geldt deze verplichting?

• Wie heeft toegang tot het UBO-register en welke informatie is openbaar?

• Wat is de sanctie bij het niet-melden?

• In de praktijk?

Video
E-card

Your name

Your e-mail address

Name receiver

E-mail address receiver

Your message

Send

1