Vier redenen die de Europese beurzen op middellange termijn voortstuwen

Tijdens de zomer hebben we onze weging in Amerikaanse aandelen verminderd. In november 2016 hadden we diezelfde weging nog verhoogd, omdat we ervan uitgingen dat het aangekondigde herstelplan van de regering-Trump zou leiden tot een tijdelijke verlenging van de conjunctuurcyclus. Sindsdien stegen de Amerikaanse beurzen systematisch sneller dan de winsten, waardoor de VS sinds onze aankoop duurder is geworden.

Lees meer

Jérôme van der Bruggen

Head of Investments Strategy

Bovendien komt van het aangekondigde herstelplan vooralsnog weinig in huis. De prijs van de Amerikaanse aandelen komt overeen met 18 keer de verwachte winst. In absolute termen zijn de aandelen voor ons dan ook te duur, ook al is het verwachte rendement ervan nog altijd hoger dan wat obligaties bieden. Ondanks de lagere weging die we voor Amerikaanse aandelen hanteren, behouden wij onze beleggingen in aandelen in de andere regio’s. We verwachten dat het jaareinde gunstig zal blijven voor de beurzen, vooral dan voor de Europese beurzen. En wel om vier redenen.

1. Markt is nog redelijk geprijsd

De risicopremie die beleggingen in aandelen tegenover staatsleningen bieden, ligt nog altijd enigszins hoger dan het historisch gemiddelde. Terwijl de consensus van de analisten voor zowel 2017 als 2018 bovendien ook een redelijke winstgroei voorspelt in Europa (12,5% dit jaar en 8,5% volgend jaar). In de eurozone blijft er ruimte voor winstgroei doordat nog een aanzienlijke inhaalbeweging mogelijk is in vergelijking tot het hoogste niveau van de vorige cyclus. Een van de sectoren die potentieel de grootste inhaalbeweging kan maken, is die van de energie (sterk vertegenwoordigd in de beursindices). De prijs voor een vat ruwe olie hinkt achterop. Er is momenteel een overaanbod dat op korte termijn de olieprijs zal blijven bepalen. We verwachten echter een nieuw evenwicht tussen de vraag naar en het aanbod van olie, wat de prijs van ruwe olie zal ondersteunen. Er is namelijk al flink gesnoeid in de investeringen voor conventionele olie. Die besparingen zullen in 2018 allicht al voelbaar zijn in het aanbod, terwijl de vraag wereldwijd nog zal toenemen. De financiële sector (die al meerdere jaren achterblijft) kon dan weer aanknopen met winstgroei nu de rentes niet langer dalen.

2. Enige voorzichtigheid in Europa

Na de euforie die er aan het begin van het jaar was, zijn de beleggers wereldwijd opnieuw voorzichtiger geworden op de Europese beurzen. Analisten stelden tijdens de zomer zelfs vast dat kapitaal wegvloeide uit fondsen die in aandelen beleggen. Zit het vooruitzicht van verkiezingen in Italië daar voor iets tussen? De politieke situatie in Catalonië? Of de appreciatie van de euro? Of is het niet meer dan een adempauze? Hoe dan ook zien wij in die ontwikkeling een indicatie van terughoudendheid in Europa. Ondertussen blijven liquiditeiten er vlot verkrijgbaar, zelfs al verwachten we dat de ECB allicht een geleidelijke afbouw van haar aankoopprogramma zal aankondigen op de volgende vergadering van de raad van gouverneurs, die op 26 oktober in Frankfurt plaatsvindt.

 3. Zoektocht naar groei

Intussen blijven de economische groeicijfers op koers. Na een aantal aarzelende jaren is de wereldwijde synchrone groei (het IMF gaat voor dit jaar uit van 3,5% in reële termen) eindelijk een feit. En niets wijst erop dat daaraan snel een einde zal komen. Uiteraard zijn er nog altijd een aantal risicofactoren: zo blijven wij naast de geopolitieke risico’s ook de noodzakelijke herbalancering van de Chinese economie goed in de gaten houden. Maar voor elke risicofactor is op korte termijn een oplossing mogelijk. China kampte jarenlang met een hoge schuldgraad, maar dankzij het uiterst voorzichtige macro-economische beleid dat de regering er voert, is er uitzicht op een zachte landing van de economie.

4. Stabilisering van de dollar

De zwakke dollar was slecht nieuws voor het rendement van de beleggers in euro, zoals wij. Toch hebben we onze dollars behouden toen we onze winst namen op de Amerikaanse beurs. Hoewel de dollar nog te hoog lijkt te zijn gewaardeerd op basis van de PPP*, blijkt hij aanzienlijk meer gedeprecieerd dan de daling van de rentespreads tussen de Verenigde Staten en Duitsland op korte termijn kan verantwoorden (zoals blijkt uit de grafiek hiernaast). En gelet op de snelheid van de baissebeweging is een pauze of een consolidatie aan de orde. Een van de katalysatoren van de dollarzwakte was ongetwijfeld het gebrek aan daadkracht van de regering-Trump bij de verwezenlijking van haar programma. Toch kan er volgens ons nog voor het einde van het jaar een tijdelijke daling van de vennootschapsbelasting komen. Op een ogenblik dat niemand zich nog aan een dergelijk wapenfeit van de Amerikaanse regering verwacht, zou dat een opsteker zijn voor de dollar.

Source : Factset

Samenvatting

De beurscyclus is nog niet ten einde in Europa.
Vier factoren zullen de beurzen op middellange termijn ondersteunen:

1. terwijl veel beurswaarden gunstig zijn geprijsd,
is de winstcyclus nog niet ten einde;
2. er heerst in Europa een gevoel van voorzichtigheid;
3. voor het stilvallen van de wereldwijde groei lijkt het ons vooralsnog te vroeg;
4. de dollar zou moeten stabiliseren na een periode van forse daling.

 

* Purchasing Power Parity: koopkrachtpariteit.

Video
E-card

Your name

Your e-mail address

Name receiver

E-mail address receiver

Your message

Send

1