Obligaties in het komende decennium

Nu de val van Lehman Brothers in het nieuws opduikt, is het gepast om even stil te staan bij de resultaten die obligatiebeleg­gingen in de voorbije tien jaar lieten optekenen. Wat zijn de belangrijkste factoren die tot die buitengewone resultaten hebben geleid? Wat hebben de monetaire overheden voor ons nog in petto? En wat zijn onze aanbevelingen?


Print het artikel

Peter De Coensel

CIO Fixed Income DPAM

Om rendementen uit het verleden te bespreken, hebben we een volledige cyclus, inclusief slechte periodes, nodig. Het wordt nog objectiever als we met indices werken. De rollende jaarresultaten tussen 12 september 2008 en 12 september 2018 verrassen enigszins. Wereldwijde aandelen (MSCI World) winnen met 9,7%. Binnen de obligaties steken hoogrentende, ‘Euro high yield’ obligaties er met kop en schouders bovenuit. Ze behaalden een resultaat van 8,9% in een context van lage volatiliteit in vergelijking met Europese aandelen (MSCI EMU), die een resultaat van 4,6% neerzetten. Euro-overheidsobligaties, euro-bedrijfsobligaties, wereldwijde overheidsobligaties van geïndustrialiseerde landen en overheidsobligaties van opkomende landen tekenen rendementen op tussen 4,3% en 4,9%. Beleggers die in de voorbije tien jaar trouw bleven aan hun obligatiecomponent, staan er goed voor. Een gediversifieerde obligatieportefeuille van 1.000 euro, bestaande uit een allocatie van 20% in elk van bovenstaande obligatiesectoren, is nu 1.525 euro waard. Sinds de val van Lehman tot vandaag leverde een internationale obligatieportefeuille een jaarlijks brutorendement van 4,40% op.

Bron: DPAM, Bloomberg

Welke oorzaken liggen aan de basis van die mooie rit?

Een eerste vector was de uitbreiding van de rol van centrale banken. Die kozen ervoor om banken en bedrijven onbeperkte financieringslijnen aan te bieden. Kredietschaarste moest koste wat kost worden vermeden. Snel werden beleidsrentes 0% of negatief. Alsof dat nog niet voldoende effect zou genereren, plaatsten de centrale banken zich naast de traditionele institutionele langetermijn­investeerders (fondsbeheerders, verzekeraars, ­pensioenfondsen) en kochten massaal overheids- en bedrijfsobligaties. Het resultaat is bekend. Sterke prijsstijgingen zetten zich door tot in letterlijk de verste uithoeken van het obligatie-universum. Verwachte rendementen werden de kop ingedrukt. De rente op tienjarige Duitse overheidsobligaties ging in de zomer van 2016 zelfs tot -0,20%. Twee jaar later staat die belangrijke barometer op 0,45%. De impact van aankoopprogramma’s van centrale banken is blijvend. In ons basisscenario voorspellen we dat aangedikte balanstotalen van de ECB, FED, Bank of Japan, Bank of England … neerwaartse druk uitoefenen op langetermijnrentes.

Een tweede vector bestaat uit de strengere regelgeving voor banken en verzekeraars. Hogere kapitaalbuffers werden aangelegd om volatiliteit in marktwaardering van beleggingsportefeuilles beter te stutten. Obligaties vergen echter minder kapitaalbeslag dan aandelen. De vraag naar obligaties wordt hierdoor structureel.

We zien de Amerikaanse rentecyclus in 2019 stranden op een beleidsrente rond 2,50%-2,75%. De Amerikaanse obligatiemarkt heeft dat scenario vandaag al ingeprijsd. De opwaartse rentecyclus van de ECB gaat in de tweede helft van 2019 van start. Net zoals bij de Amerikaanse Fed verwachten we een lang normalisatietraject. Overheidsobligaties van geïndustrialiseerde en opkomende landen vinden we vandaag aantrekkelijk. Een slimme diversificatie is echter raadzaam. Voor bedrijfsobligaties, zowel die van hoge kwaliteit als risicovollere hoogrentende bedrijfsobligaties, is doorgedreven selectiviteit dé norm. We vertoeven in het herfstseizoen van de kredietcyclus. Bij de eerste ernstige groeivertraging zullen kredietrisicopremies (credit spreads) stijgen. Onze obligatieportefeuille in het voorbeeld hierboven biedt een verwacht rendement van 3,05% voor een beleggingshorizon van gemiddeld zeven jaar. Hoogrentende obligaties en obligaties van opkomende landen zijn onontbeerlijk. Centrale banken vervullen hun schokdemperrol via een uitgebreid instrumentarium. Regelgevers waken strenger over het financiële ecosysteem. Een zeer zware Lehman-schok, vergelijkbaar met 8,5 op de schaal van Richter, wordt echter minder waarschijnlijk. Obligaties geven stabiliteit en inkomensgroei als de marktbarometer storm voorspelt.

Video
E-card

Your name

Your e-mail address

Name receiver

E-mail address receiver

Your message

Send

1