Stijgt de rente nog veel verder?

De Amerikaanse langetermijnrentes zijn opnieuw gaan stijgen. Die beweging komt er op een moment dat er vragen rijzen over de dynamiek van de wereldeconomie. Hoeveel verder kunnen de rentes nog stijgen? Is de economische groei sterk genoeg om de stijging te laten voortduren?


Print het artikel

Jérôme van der Bruggen

Head of Investments Strategy

Na meerdere kwartalen van wereldwijde sterke economische groei (die in de Verenigde Staten zelfs in de buurt komt van de niveaus van voor de financiële crisis) gaan we nu uit van een groeivertraging en van te evolueren naar een meer gematigd ritme. De recent ingevoerde handelstarieven, de vertraging van de investeringsgroei in China en de uitdovende impact van de fiscale stimuli in de Verenigde Staten wijzen in die richting. We gaan er evenwel van uit dat de wereldwijde groei op een degelijk niveau blijft. Een groeivertraging is geen recessie. De arbeidsmarkt is aan de beterhand en zelfs al lijkt er enige vertraging van de industriële productie en de handelsvolumes aan de gang, de dienstensector vertoont stevige groeicijfers.

Het is zeer waarschijnlijk dat de stijging van de rentes ook heel gematigd zal blijven. De inflatie neemt weliswaar toe, vooral in de Verenigde Staten waar de stijging van de lonen zich stilaan laat voelen, maar op dit ogenblik zien we geen argumenten om uit de hand lopende prijsstijgingen te verwachten, vooral als de groei zal vertragen. In Europa mag enerzijds niet worden verwacht dat de rentes op een niveau blijven dat samengaat met een recessie. Anderzijds verwachten we geen renteniveau dat de 1% overstijgt voor Duitse obligaties.

Aandelen blijven globaal gezien aantrekkelijk

Voor onze strategie heeft een dergelijk scenario twee gevolgen. Als eerste zien we een een scenario waar zowel de groei als de stijging van de rente gematigd blijven (zoals we hadden voor de snellere groei er kwam door de fiscale maatregelen die eind 2017 werden ingevoerd door de Amerikaanse regering) als aanhoudend gunstig voor aandelen. De verwachte returns voor aandelen blijven globaal gezien aantrekkelijker dan obligatierendementen. Dat is des te meer het geval als de cyclus van winstgroei solide blijft. Op globaal vlak wordt voor 2019 een winstgroei verwacht (IBES consensus) van ongeveer 10%. Dat is weliswaar lager dan het cijfer dat in 2018 zal worden gerealiseerd (ongeveer 15%), maar het laatste cijfer wordt omhooggeduwd door de winstgroei in de Verenigde Staten (23%), waar de belastingverlaging volop speelt. Volgend jaar zal de winstgroei naar verwachting gelijkmatiger verdeeld zijn over de diverse regio’s.

Bron: Thomson Reuters Datastream, Degroof Petercam

Positie in aandelen verlaagd

Het tweede gevolg is dat een “overwogen” positie voor aandelen, zoals we die tot voor kort hadden, wellicht niet meer aangewezen is. We hadden in juni onze aandelenpositie verlaagd wegens de oplopende handelsspanningen. Die positie blijft behouden, zodat we momenteel “onderwogen “ zijn voor aandelen. Die verlaging hebben we doorgevoerd via de Europese aandelen, waar we nu “neutraal” zijn. Europa blijft een regio met een hoge risicopremie, maar om een herwaardering te zien, dienen een aantal structurele hervormingen te worden doorgevoerd om tot een geïntegreerd Europa te komen. Na de verkiezing van de Franse president Macron werd een opportuniteitsvenster geopend om die hervormingen te realiseren. Maar om diverse redenen blijken die dossiers nu geen prioriteit meer. Andere dossiers (migratie, brexit, …) gaan met de aandacht lopen. Bovendien zijn een aantal omgevingsfactoren die ondersteunend zijn voor Europese aandelen (lage olieprijs, lage rentes, overvloedige liquiditeiten) minder gunstig geworden. Niettemin blijven Europese aandelen noteren aan een aanzienlijke onderwaardering, zeker in vergelijking tot Amerikaanse aandelen, en blijft de groei in Europa op een degelijk niveau. “Neutraal” is nog geen “onderweging”.

Bron: MSCI, Datastream SG Cross Asset Research/Equity Strategy

De performance van de groeimarkten heeft dit jaar geleden onder de crisis in Argentinië en Turkije. We hebben van de daling gebruikgemaakt om aandelen uit die regio bij te kopen, maar we blijven “onderwogen”. We zijn namelijk van mening dat de effecten van de groeivertraging in China nog niet helemaal achter ons liggen.

Risicofactoren

Wat zijn de voornaamste risicofactoren die we van dichtbij opvolgen, en hoe houden we er rekening mee in de portefeuilles? Het eerste risico is een ontkoppeling van de groei, waarbij alleen de Verenigde Staten groeien, terwijl China en Europa verder vertragen. Dat zou kunnen leiden tot een muntcrisis waarvan de dollar ongetwijfeld zou profiteren. Om die reden houden we dollars aan in een gediversifieerde portefeuille. Het tweede risico is dat van een algemeen tragere groei die gepaard gaat met een stijgende inflatie onder impuls van de loonstijgingen in de VS. Een dergelijk scenario zou wellicht de reële rente in negatief territorium duwen, wat positief zou zijn voor het goud en de inflatiegelinkte obligaties.

Besluit

We zijn voorzichtiger geworden en hebben onze positie in aandelen verlaagd. Maar we verwachten dat de economische cyclus voldoende stevig blijft en dat de stijging van de rentes nog niet achter de rug is, ook al zal die stijging zeer geleidelijk verlopen. In aandelen belegd blijven is daarom nog altijd aangewezen. In een gediversifieerde portefeuille houden we daarnaast inflatiegelinkte obligaties, dollars en goud aan.

Video
E-card

Your name

Your e-mail address

Name receiver

E-mail address receiver

Your message

Send

1