Vijf redenen waarom de wereldeconomie gas zal terugnemen

De wereldeconomie blijft voorlopig robuust vanuit cyclisch perspectief. Toch zijn er een aantal redenen om aan te nemen dat de relatief sterke groei van de laatste twee jaar in kracht zal afnemen. We sommen ze hierna voor u op.

 

Print het artikel

Hans Bevers

Chief Economist

Overcapaciteit grotendeels weggewerkt  

Intussen is de massale overcapaciteit die ontstond naar aanleiding van de Grote Recessie grotendeels weggewerkt. Schattingen hieromtrent zijn niet evident maar de meeste internationale instellingen stellen dat de zogenaamde output-kloof – het verschil tussen de werkelijke economische activiteit en de potentiële economische activiteit – in de meeste regio’s bijna is gedicht. Logischerwijze houdt dat in dat de marge voor de economische inhaalbeweging flink is afgenomen.

Bron: OESO

Langzame maar zekere verstrakking monetair beleid 

In september trok Fed-voorzitter Powell de beleidsrente op tot 2,25%, de derde renteverhoging dit jaar en de achtste sinds de start van de opwaartse rentecyclus die begon eind 2015. De Fed blijft op koers om de rente dit jaar nog één keer te verhogen, en ook volgend jaar staan er allicht nog renteverhogingen op de agenda. De verhoging van de reële beleidsrente zal naar verwachting gaandeweg beginnen wegen op de economische activiteit. In Europa blijft het monetaire beleid tot nader order uiterst soepel.

Bron: Holston-Laubach – Willimas – US Federal Reserve Bank

Wegebbend effect Amerikaanse budgettaire stimulus 

De Amerikaanse economie bevindt zich in een cyclische boomfase. Vertrouwensindicatoren scheren hoge toppen, de economische activiteit in het tweede en derde kwartaal kwam boven de 3% uit en de werkloosheidsgraad daalde tot historisch lage niveaus. Trumps versoepeling van de budgettaire politiek is hier natuurlijk niet vreemd aan. Het zwaartepunt van die stimulus ligt weliswaar in 2018. De volgende jaren ebt het effect weg.

Bron: Peterson Institute for Internationale Economics

Vertragende Chinese economie 

De Chinese kredietgroei vertraagt al een tijdje. Voorlopig had dit nog geen noemenswaardig effect op de groei, althans volgens de officiële cijfers. Maar het valt te betwijfelen of dat zo blijft. In het verleden ging een daling van de kredietgroei steevast gepaard met een afkoelende economische activiteit. De Chinese overheid nam al wel monetaire en budgettaire stimulusmaatregelen ter anticipatie maar die zullen naar alle waarschijnlijkheid maar met vertraging een impact hebben.

Bron: Capital Economics

Wereldwijde handelsspanningen 

De toenemende dreiging van protectionisme helpt uiteraard niet. Trump voerde importheffingen in op staal en aluminium, deed de G7-top in Canada mislukken en onderwierp Chinese producten ter waarde van 250 miljard dollar aan belasting. Hoe het verder zal gaan, is onduidelijk, maar vertrouwensindicatoren suggereren in elk geval dat de groei van de wereldhandel op een lager groeiritme zal overschakelen.

Bron: CPB, Ifo WES
Video
E-card

Your name

Your e-mail address

Name receiver

E-mail address receiver

Your message

Send

1