Vooruitzichten

Na het degelijke laatste kwartaal van het vorige jaar en de nog sterkere start van 2017 zal het interessant zijn om te zien hoe het globale economische herstel zich kan verderzetten.

Lees verder

Michiel Verstrepen

Economist

Naast de PMI-cijfers zal de toestand van de industriële sector in de VS nauwgezet opgevolgd worden door de indicator voor de verwerkende nijverheid (ISM) en de maandelijkse cijfers voor de bestellingen van kapitaalgoederen. In welke mate de Amerikaanse verwerkende nijverheid zich zal handhaven onder het beleid van Trump valt nog af te wachten, aangezien een sterke dollar zal blijven wegen op de concurrentiekracht van exportgerichte bedrijven. De evolutie van de Amerikaanse arbeidsmarkt, het ondernemersvertrouwen voor kleine ondernemingen, de Amerikaanse huizenverkoop, de economische sentimentsindicator van de universiteit van Michigan en de bbp-cijfers zullen een breder beeld schetsen van de toestand waarin de Amerikaanse economie zich bevindt. Hoe deze nieuwe cijfers zullen worden geïnterpreteerd door de Amerikaanse centrale bank zal blijken uit de rentebeslissingen op 2-3 mei en 13-14 juni en de vrijgegeven notulen van voorgaande vergaderingen.

In Europa zullen onder meer de maandelijkse industriële productiecijfers aangeven in welke mate het herstel van de Europese industrie tractie krijgt. De toestand van de Belgische economie zal opgevolgd worden met cijfers over het consumentenvertrouwen, het ondernemersvertrouwen en later op de maand de Europese economische vertrouwensindicator voor de hele EU. Bijzonder interessant zal bovendien de evolutie van de globale inflatiecijfers zijn, in het licht van basiseffecten afkomstig van stabiliserende grondstofprijzen. Gegeven de recente afname van de werkloosheid in Europa zal ook het verdere verloop van de Europese werkgelegenheidscijfers met veel aandacht worden opgevolgd. Op 27 april zal de Europese centrale bank haar rentebeslissingen bekendmaken evenals een update verschaffen over haar kwantitatief versoepelingsprogramma. Op 8 juni kunnen we ons verwachten aan een volgende beslissing inzake haar monetair beleid.

Ten slotte zullen we in de volgende maanden ook enkele belangrijke verkiezingsresultaten zien. De meeste aandacht zal uiteraard gaan naar de Franse presidentiële strijd, met de eerste stemronde op 23 april en de tweede en finale stemronde op 7 mei. In mei zullen lokale verkiezingen in het VK en regionale verkiezingen in Duitsland een bijkomende indicatie geven over de politieke evoluties in Europa, die nog sterk kunnen doorwegen op de macro-economische en financiële situatie van de regio later in het jaar.

Agenda van te volgen kwartaalgegevens

Onze experts in financieel-economische vooruitzichten baseren zich voor hun prognoses op een hele reeks gegevens afkomstig van instituten voor statistiek, enquêtes alsook officiële en private instellingen. We vermelden er hierna een paar.

April
05.04.2017 Notulen FED
06.04.2017 Notulen ECB
14.04.2017 Inflatiecijfers
19.04.2017 Inflatiecijfers
23.04.2017 Eerste ronde Franse presidentiële verkiezingen
25.04.2017 Bankensurvey ECB
27.04.2017 Inflatiecijfers Europese Economische vertrouwensindex Rentebeslissingen van de ECB
28.04.2017 BBP cijfers BBP cijfers
Mei
02.05.2017 Europese werkloosheidscijfers
03.05.2017 BBP cijfers Rentebeslissing FED
04.05.2017 Lokale verkiezingen
05.05.2017 Amerikaans banenrapport
07.05.2017 Tweede en finale ronde Franse presidentiële verkiezingen Regionale verkiezingen
12.05.2017 Industriële productie Inflatiecijfers
14.05.2017 Regionale verkiezingen
16.05.2017 BBP cijfers
17.05.2017 Inflatiecijfers
24.05.2017 Notulen ECB
25.05.2017 Ondernemersvertrouwen
26.05.2017 BBP cijfers
30.05.2017 Inflatiecijfers Europese economische vertrouwensindex Consumentenvertrouwen
31.05.2017 Werkloosheidsgraad
Juni
02.06.2017 Amerikaans banenrapport
07.06.2017 BBP cijfers
08.06.2017 Rentebeslissing ECB Algemene vervroegde parlementsverkiezingen
11.06.2017 Eerste ronde parlementsverkiezingen
13.06.2017 Ondernemersvertrouwen kleine ondernemingen
14.06.2017 Industriële productie Inflatiecijfers Rentebeslissing Fed
16.06.2017 Inflatie
18.06.2017 Tweede ronde parlementsverkiezingen
29.06.2017 Inflatiecijfers Europese economische vertrouwensindex BBP cijfers
Video
E-card

Your name

Your e-mail address

Name receiver

E-mail address receiver

Your message

Send

1