Brengt blockchain weldra een revolutie teweeg in het bedrijfsleven?

Blockchain is bij uitstek het actuele gespreksonderwerp. Wie een financiële krant openslaat, vindt altijd wel ergens een artikel over de mogelijkheden ervan. En ook over de bitcoin vloeide al veel inkt. Maar wie denkt dat blockchain gewoon een zoveelste hype is, slaat de bal mis.

Lees meer


Artikel printen

Eros Portillo

Analyst Equity

De technologie kan namelijk op heel wat domeinen voor ingrijpende veranderingen zorgen. Daarom is het belangrijk dat beleggers inzicht hebben in het concept en de potentiële impact ervan op een hele reeks domeinen. Aan de hand van zes vragen en antwoorden tonen we u wat die technologie in haar mars heeft.

1. Wat is blockchain precies?
Velen denken dat de term blockchain een synoniem is voor cryptomunten zoals de bitcoin, maar dat is een misvatting. Wat is dan de link tussen beide? De cryptomunten waren de eerste concrete toepassing van blockchain. Maar de technologie leent zich ook voor andere doeleinden. Blockchain is namelijk bedoeld om verrichtingen (of gegevens) te registreren op een peer-to-peer netwerk (dus volledig gedecentraliseerd). Elke gebruiker beschikt daarbij over een kopie van de data en heeft dankzij een gemeenschappelijk algoritme de mogelijkheid om een verrichting te aanvaarden of te verwerpen. Zodra alle gebruikers in het netwerk de verrichting hebben goedgekeurd, worden de gegevens ervan opgeslagen in “blokken” die samen een chronologische “keten” vormen (chain in het Engels). Vandaar de benaming blockchain.

2. Waar komt de technologie vandaan?
De blockchaintechnologie kwam tot stand na de financiële crisis van 2009 en is het werk van een groep die zich “Satashi Nakamoto” noemt. Na de subprimecrisis was het vertrouwen in de centrale banken zoek. Daardoor ontstond de behoefte aan een beveiligd systeem dat toelaat om zonder bemiddeling van een centrale entiteit geld over te maken. De oplossing van Satashi Nakamoto: blockchain.

3. Welke voordelen biedt blockchain?
Vandaag verlopen veel verrichtingen nog altijd inefficiënt, bijvoorbeeld omdat de partijen bij internationale verrichtingen elkaar onvoldoende vertrouwen. Die inefficiëntie vertaalt zich in hogere kosten voor de ondernemingen en in een langere afwikkelingstijd van de verrichtingen (omdat er tussenpersonen aan te pas komen). Blockchain is daarentegen een gedecentraliseerde technologie die niet onderhevig is aan invloeden van buitenaf. Door daarvan gebruik te maken, kunnen een aantal tekortkomingen en kosten van het huidige systeem worden weggewerkt. Een bijkomend voordeel van blockchain is dat bedrijven met behulp van intelligente contracten (in een computertoepassing) een aantal taken kunnen automatiseren en dat ze het systeem automatisch kunnen laten ingrijpen in bepaalde, voorgeprogrammeerde situaties.

4. Welke beperkingen gelden er momenteel voor cryptomunten?
Zoals hierboven aangehaald, zijn cryptomunten de eerste concrete toepassing van de blockchaintechnologie. De meeste cryptomunten werken momenteel met een zogenaamde publieke blockchain. Iedereen die het wil, krijgt anoniem toegang tot dat systeem. De grote omvang die daardoor ontstaat, is meteen het belangrijkste obstakel van een publieke blockchain! Het netwerk van de bitcoin bijvoorbeeld – toch de voornaamste cryptomunt op dit ogenblik – kan slechts drie tot vier verrichtingen per seconde aan. Ter vergelijking: de netwerken van Visa en Mastercard verwerken moeiteloos duizenden verrichtingen in eenzelfde tijdsspanne. Een bijkomend probleem is de ronduit gigantische hoeveelheid energie die bitcoin nodig heeft om verrichtingen te valideren. Maar door de omvang van het netwerk is een heel complex algoritme nu eenmaal noodzakelijk om de veiligheid te garanderen.

5. Hebben bedrijven nood aan eenzelfde blockchainnetwerk als cryptomunten?
Dat de netwerken van cryptomunten slechts een beperkt aantal verrichtingen kunnen verwerken, is intussen duidelijk. Als consumenten plots massaal de weg zouden vinden naar cryptomunten, dan zou dat technisch gesproken een hele uitdaging zijn voor die munten. Maar voor bedrijven liggen de zaken anders. Voor hen is zo een hoge mate van beveiliging als bij publieke blockchains niet nodig. Een private blockchain of een consortium is voor hen ongetwijfeld een betere optie. Beide laten namelijk toe om te controleren wie toegang krijgt tot het netwerk, en hoe de verrichtingen worden gevalideerd.

6. Wanneer biedt blockchain een uitkomst?
Het potentieel van blockchain reikt veel verder dan alleen cryptomunten. In een hele reeks domeinen kan de technologie voor ingrijpende wijzigingen zorgen. Zo zou de banksector dankzij de blockchaintechnologie haar verrichtingen met grondstoffen, aandelen en obligaties al in slechts enkele uren kunnen afwikkelen. Nu zijn daar drie bankwerkdagen voor nodig. Ook voor verzekeringsmaatschappijen opent de technologie perspectieven. Met behulp van intelligente contracten kunnen zij de verwerking van schadegevallen automatiseren, waardoor niet alleen de kosten afnemen, maar het risico op fouten ook daalt. Nog een sector die baat heeft bij blockchain, is de logistiek. Dankzij blockchain kunnen bedrijven namelijk efficiënter volgen waar hun goederen zich bevinden. Zo bestudeert Walmart, hoe in China de herkomst van vlees met behulp van blockchain kan worden gevolgd en hoe de technologie in de voedingssector voor efficiëntere controles kan zorgen. Nog een recent voorbeeld is dat van Kodak. De blockchaintechnologie moet ervoor zorgen dat fotografen kunnen traceren wie hun beelden gebruikt, zodat ze niet langer de vergoeding voor hun intellectuele eigendom mislopen. Momenteel zitten al die projecten nog in de testfase en ligt het accent op onderzoek en ontwikkeling. De brede waaier aan recente technologieën, die enerzijds al veel verder staan en die anderzijds alle beschikbare tijd en middelen van ICT-afdelingen opslorpen (zoals big data, artificiële intelligentie en ‘the internet of things’), verhinderen op dit moment echter dat de blockchain snel een hoge vlucht neemt.

Besluit

De blockchaintechnologie staat nog in de kinderschoenen. Heel wat ondernemingen bestuderen de mogelijkheden ervan en investeren kapitaal, omdat ze de boot niet willen missen als de technologie aanslaat. Ondanks de problemen waarmee blockchain nog moet afrekenen (wat met de regelgeving bijvoorbeeld?), denken wij dat veel bedrijven op de kar zullen springen. Wat de cryptomunten betreft verwachten wij dat ze, zeker op korte termijn, een nicheproduct zullen blijven. Maar of blockchain er daadwerkelijk in zal slagen om een omwenteling teweeg te brengen, dat kan alleen de toekomst uitwijzen.

Video
E-card

Your name

Your e-mail address

Name receiver

E-mail address receiver

Your message

Send

1