Onze benaderingen voor vermogensbeheer

Patrimoniale (‘multi-asset’) fondsen beleggen in een brede waaier aan activaklassen (aandelen, obligaties, noem maar op) en in een heel uitgestrekt geografisch gebied (Europa, Verenigde Staten, Japan, opkomende markten e.d.). Hoewel het maar om één lijn in een portefeuille gaat, is een patrimoniaal fonds dus uitermate gediversifieerd. Degroof Petercam beheert verschillende soorten patrimoniale fondsen die een weerspiegeling zijn van zijn verschillende beheerbenaderingen: ‘long term value’, ‘flexibel van derden’ en ‘asymmetrisch gediversifieerd’.

Lees meer


Artikel printen

Jean-Marc Turin

Head of Fund Management

De ‘long term value’-benadering vormt de grondslag van onze portefeuilles en weerspiegelt de basisstrategie van onze onderneming. Het uitgangspunt van deze benadering is tweeledig: aan de ene kant meeprofiteren van de economische groei op lange termijn en aan de andere kant de risicopremie opstrijken die aandelen- en obligatiemarkten bieden. Hoe? We beleggen systematisch en gedisciplineerd op basis van beproefde beleggingsprincipes. ‘Long term’ omdat het opstrijken van de risicopremie een van de doelstellingen is. Dat kan alleen als de beleggingshorizon voldoende lang is en als de belegger bereid is om een zekere mate van schommelingen (volatiliteit) te aanvaarden. Het gedrag van de markten op korte termijn is namelijk te onvoorspelbaar. ‘Value’, omdat het te verwachten rendement van een belegging sterk afhangt van de aankoopprijs ervan. Wij trachten daarom activa aan te kopen die over de toonbank gaan tegen een prijs die lager is dan hun intrinsieke waarde. Als de tijd rijp is, proberen we de activa tegen een hogere prijs van de hand te doen. Tot slot zorgen we voor een ruime diversificatie om geen enkel risico te lopen als een onderliggende waarde plots slecht presteert.

In ons segment ‘long term value’ bieden we een hele waaier aan patrimoniale fondsen aan. Op zich is de portefeuillestructuur telkens identiek (zelfde asset allocatie), maar de opbouw ervan verschilt. Om aan de doelstellingen en wensen van elke belegger tegemoet te komen, is er telkens een variant (Low, Medium Low*, Medium en High) die is aangepast aan zijn risicoprofiel.

Welke voordelen bieden patrimoniale fondsen?

• Eenvoud. Hoewel het slechts om één enkele lijn gaat, beschikt u dankzij een patrimoniaal fonds meteen over een wereldwijd gediversifieerde portefeuille die alle expertise van de groep Degroof Petercam in zich verenigt. Als u nadien aandelen van dat fonds bijkoopt of van de hand doet, dan blijft de portefeuillestructuur intact aangezien die aan- of verkoop netjes over de verschillende activaklassen en regio’s van het fonds wordt gespreid.

• Vlaggenschip. De patrimoniale fondsen weerspiegelen de expertise die Degroof Petercam op het vlak van vermogensbeheer in huis heeft. De asset allocatie wordt meteen bijgestuurd als de strategie en de visie van de groep op de financiële markten dat vereisen. Wij besteden de grootste zorg aan het beheer van deze fondsen en zetten een groot aantal personeelsleden in die dat beheer continu in goede banen leiden. Of het nu gaat om economen, fondsenbeheerders, analisten (van aandelen, kredieten, fondsen van derden), fiscale experts of traders, allemaal zijn ze direct of indirect betrokken bij de samenstelling van een optimale portefeuille. Sommige van onze patrimoniale fondsen zetten overigens al decennialang (zelfs sinds 1990) sterke prestaties neer. Ook aan een dergelijk ‘track record’ hechten wij veel belang.

• Efficiëntie. Eerst en vooral op het vlak van de kosten. Patrimoniale fondsen verdelen de kosten, zodat die oplossing dikwijls goedkoper is dan wanneer u die onderliggende waarden individueel zou aankopen. Daarnaast zijn patrimoniale fondsen op fiscaal vlak voordeliger aangezien de bewegingen binnen de fondsen plaatsvinden en er dus geen fiscale gevolgen aan verbonden zijn. Een bijkomend voordeel is dat de administratieve formaliteiten (terugvordering van dubbele buitenlandse voorheffing, keuze tussen dividend in contanten of effecten, enz.) worden vervuld en geoptimaliseerd zonder dat de belegger er iets voor hoeft te doen.

• Transparantie. Hoewel een patrimoniaal fonds slechts één lijn in uw portefeuille vertegenwoordigt (één enkele lSlN-code), beschikt u toch over een gediversifieerde portefeuille die in een groot aantal financiële instrumenten belegt (directe lijnen aandelen en obligaties, termijncontracten, beveks, enz.). Via onze verschillende berichtgevingen (beheerverslagen, technische fiches, kwartaalverslagen) krijgt u een transparant beeld van de spreiding van uw vermogen over de verschillende activaklassen en de verschillende instrumenten. Wij stellen alles in het werk om u in de toekomst nog transparanter op de hoogte te houden van de evolutie van uw tegoeden. Uiteraard kunt u ook altijd terecht bij uw private banker als u vragen hebt over de bewegingen in een bepaald fonds.

“Patrimoniale fondsen verdelen de kosten, zodat die oplossing dikwijls goedkoper is dan wanneer u die onderliggende waarden individueel zou aankopen.”

Wat zijn de nadelen ervan?

De samenstelling van de portefeuille is identiek voor alle aandeelhouders van het fonds. Dat betekent dat het niet mogelijk is om rekening te houden met de specifieke wensen van een individuele belegger. Als hij bijvoorbeeld niet wenst te beleggen in een bepaald geografisch gebied (bijvoorbeeld in de Verenigde Staten), een bepaalde deelsector of een specifieke waarde, dan laat een patrimoniaal fonds niet toe om daarmee rekening te houden. We kunnen de portefeuillestructuur immers niet wijzigen puur en alleen voor hem. In dat geval zijn de maatoplossingen die we via discretionair beheer of beleggingsadvies aanbieden, een betere keuze.

Uiteraard is het ook mogelijk om verschillende patrimoniale fondsen te combineren, en zo precies het gewenste risiconiveau te bereiken. Ook vermogensfondsen met een verschillende benadering kunnen worden gecombineerd om de klemtoon te leggen op een bepaalde doelstelling van de portefeuille.

Conclusie

Kortom, de patrimoniale fondsen van Degroof Petercam zijn een doeltreffende oplossing voor het beheer van uw vermogen. Alle expertise die binnen de groep aanwezig is, zetten we in voor het beheer van deze fondsen die altijd onze beleggingsstrategie weerspiegelen. Voor veel cliënten vormen dergelijke fondsen de basis van hun portefeuille. Voor een belegging op lange termijn is onze ‘long term value’-benadering ongetwijfeld het geschiktst. Samen met u bepalen we eerst zorgvuldig welk risicoprofiel het best aansluit bij uw doelstellingen en risicotolerantie, zodat u altijd een optimale koers vaart, ook als de markten een woelige tijd doormaken. Zo blijft u zeker van een goed rendement op lange termijn.

 

* Enkel voor Global Strategy.

Video
E-card

Your name

Your e-mail address

Name receiver

E-mail address receiver

Your message

Send

1