Vooruitzichten

Het globale herstel zette zich voort tijdens de wintermaanden. De financiële markten kregen wel wat meer volatiliteit te verwerken dan ervoor. In het voorjaar staan er naast het beleid van de centrale banken nog andere gebeurtenissen op de agenda die de financiële markten en de reële economie kunnen beroeren, niet alleen binnen, maar ook ver buiten Europa. We bespreken er hieronder drie.

Lees meer


Artikel printen

Michiel Verstrepen

Economist

Globale handelsdispuut

Een groot risico voor de globale economische omgeving is een verdere escalatie van de globale handelsdisputen. Verontrustend zijn Trumps invoerheffingen voor onder andere de staal- en aluminiumsector, en de maatregelen gericht op de Chinese export eerder dit jaar. Het risico bestaat dat tegenreacties van China, de EU of een andere handelsmacht het globale handelsvolume doen afnemen. Op korte termijn bestaat het risico dat slecht gecommuniceerde of buitenproportionele maatregelen vertrouwensindicatoren of financiële markten opnieuw doen wankelen. Het huidige cyclische herstel kan op die manier een deuk krijgen. Op lange termijn kan een toename van het protectionisme en de afname van het globale handelsverkeer ervoor zorgen dat de economische groeiverwachtingen afnemen. De groeiverwachting op lange termijn stond al onder druk door structurele tendensen, zoals de vergrijzing van de bevolking en een stagnerende productiviteitsgroei.

Spanningen in opkomend Europa

Europa zal de komende kwartalen haar aandacht richten op de regio Centraal-, Oost- en Zuidoost-Europa. In de eerste plaats omdat het roterende voorzitterschap van de Raad van de EU achtereenvolgens in de schoot van Bulgarije, Oostenrijk en Roemenië zal vallen, terwijl de uit Polen afkomstige Donald Tusk voorzitter zal blijven van de Europese Raad tot eind 2019. Tegelijkertijd staan enkele landen van de Balkan in een rij voor het EU-lidmaatschap en zitten Bulgarije en Kroatië op koers om nog voor 2020 de euro aan te nemen als nationale munteenheid. Daarnaast heeft de regio recent sterke economische groeiprestaties neergezet, waardoor er in sommige economieën sprake is van een risico op oververhitting. Tegelijkertijd is de rol van de EU in de regio in toenemende mate controversieel. De herverkiezing van EU-scepticus Zeman als president van Tsjechië benadrukt dat risico. Polen is nog altijd verwikkeld in een geschil met de EU over de onafhankelijkheid van de Poolse rechterlijke macht. Het migratiedebat in heel de regio blijft erg moeizaam lopen. Dat debat is in grote mate gekoppeld aan het EU-sentiment door het Europese beleid rond de vluchtelingenquota.

Toekomst aan de BRICS?

In juli zal de 10de BRICS-top plaatsvinden. Gastland Zuid-Afrika zal in Johannesburg leiders van Brazilië, Rusland, Indië en China ontvangen. De ontmoeting vindt plaats op een kritiek moment voor het gastland. Het Zuid-Afrikaanse parlement heeft recent Cyril Ramaphosa als nieuwe president aangewezen. De leiderswissel valt samen met een herstel van vertrouwensindicatoren. De opvolger van Jacob Zuma staat voor de enorme uitdaging om de economie weer op de rails te krijgen en het publieke vertrouwen te herwinnen door de corruptie en extreme ongelijkheid aan te pakken. Niet alleen bij de toestand van de Zuid-Afrikaanse economie maar ook bij de BRICS als collectief worden vraagtekens geplaatst. Ondanks hun onmiskenbaar economisch gewicht ontbreekt het de groep aan coherentie. Afgezien van de kritiek op de Westerse liberale wereldorde omvat de groep een diversiteit aan politieke systemen, economische vooruitzichten en strategische belangen. Op de agenda: de toekomst van de wereldhandel, met of zonder het Westen. Want of het nu de BRICS zijn die samen zitten of een andere groep van opkomende landen, het mag duidelijk zijn dat de globale economische centra de laatste decennia niet dezelfde zijn gebleven.

Video
E-card

Your name

Your e-mail address

Name receiver

E-mail address receiver

Your message

Send

1