Wealth ReviewLente 2019

Nederlands  |  Français

Winnaar van de Super Award van De Tijd/L’Echo

Over de sleutels tot succes

Voor het tweede jaar op rij mocht Degroof Petercam Asset Management (DPAM) de Super Award van de kranten De Tijd/L’Echo in ontvangst nemen.

Die prijs wordt uitgereikt aan de vermogensbeheerder met de best presterende aandelen- en obligatiefondsen over een periode van vijf jaar, beoordeeld op basis van vier criteria. Regelmaat tijdens de voorbije vijf jaar is met een gewicht van veertig procent in de score het belangrijkste criterium. De drie andere criteria, die elk twintig procent van de score voor hun rekening nemen, zijn de return op vijf jaar, de prestaties in een dalende markt en de risicogewogen return op vijf jaar.

Jurgen Vluijmans

Communication Manager DPAM

Peter De Coensel, Alexander Roose en Guy Lerminiaux
© Debby Termonia

“Er zijn weinig fondsbeheerders bij wie zo’n sterke wisselwerking bestaat tussen de fondsbeheerders en analisten.”

Degroof Petercam Asset Management, de Belgische entiteit voor vermogensbeheer die deel uitmaakt van de groep Degroof Petercam, heeft de Super Award De Tijd/L’Echo 2018 en 2019 gewonnen als beste vermogensbeheerder voor aandelen en obligaties. Hoogste gemiddelde score binnen een representatieve groep van internationale vermogensbeheerders voor de aandelen- en obligatie-expertise over een periode van vijf jaar. Meer informatie vindt u op https://www.tijd.be/dossiers/fund-awards-2019

Zijn die Super Awards een kwestie van toeval of geluk? Tijd voor een interview met de CEO van DPAM, Hugo Lasat, en met de verantwoordelijken voor het beheer: Peter De Coensel (hoofd obligatiebeheer), Guy Lerminiaux (fundamenteel aandelenbeheer) en Alexander Roose (hoofd internationaal aandelenbeheer).

Waaraan is het succes van Degroof Petercam Asset Management toe te schrijven?

Hugo: Een al te strakke hiërarchie zou voor ons het succes belemmeren. We zijn immers flexibel en moeten kort op de bal kunnen spelen. Dat is steeds meer een vereiste op de markten. Naast het directiecomité hebben we alleen beleggingsprofessionals in dienst. Er zijn natuurlijk wel verschillen in ervaring, maar tussen de werknemers onderling bestaat er geen enkele hiërarchische band. Dat is voor ons een belangrijke factor.

Er wordt dus niet gewerkt op basis van ‘sterbeheerders’. Elk fonds wordt beheerd door twee tot vier beheerders die collegiaal de beslissingen nemen ‘at the desk’. Daarnaast hebben we 27 mensen die zich voor 100% bezighouden met interne research. Dan hebben we het over analyse van individuele aandelen, onderzoek naar de kredietkwaliteit van bedrijven, en kwantitatieve research.

Dat leidt tot een sterke cultuur van overleg. Alle investment professionals zitten bij ons vlak bij elkaar op dezelfde verdieping. Er zijn weinig fondsbeheerders bij wie zo’n sterke wisselwerking bestaat tussen de fondsbeheerders en analisten enerzijds en tussen de fondsbeheerders onderling anderzijds. Dat wordt nog versterkt door de bedrijfscultuur en beperkte hiërarchie. De interactie tussen de analisten en beheerders is zowel formeel (via beleggingscomités) als informeel.

Hoe komt dat tot uiting in het fundamentele Europese aandelenbeheer?

Guy: Onze beheerders en analisten werken op basis van eigen inzichten. We proberen zoveel mogelijk ‘ruis’ te vermijden op de markten. Ook werken we niet op basis van veronderstellingen die door iedereen worden aanvaard. De druk van de consensus laten we niet doorsijpelen in onze beleggingsbeslissingen. We hebben wel beleggingscomités in huis, maar uiteindelijk worden de beslissingen door de beheerders zelf genomen. Onze beleggingsbeslissingen zijn gebaseerd op overtuiging.

Ook bij de verloning van de analisten en beheerders wordt hiermee rekening gehouden. Binnen het fondsenbeheer werken we met onze eigen analisten, zowel voor aandelen- als obligatiebeheer. Onze fondsbeheerders zijn onafhankelijke beleggers met korte-, middellange- en langetermijnovertuigingen. Een bijkomende succesfactor is bovendien onze focus op duurzaamheid. Bij de selectie van de aandelen en obligaties nemen we ook de duurzaamheid van het beleid van de onderneming in acht.

En in het obligatiebeheer?

Peter: Eerst en vooral zijn we volledig belegd in onze fondsen. We gaan dus niet aan ‘allocatie’ doen tussen cash en obligaties. We richten ons niet enkel op absolute renteniveaus en kredietrisicopremies (credit spreads), maar gaan ook inspelen op de vorm van de rentecurves en bedrijfsobligatiecurves in onze strategieën. We kapitaliseren maximaal op onze basisscenario’s. Voor risicoscenario’s nemen we beschermingsstrategieën in onze portefeuilleconstructie op. Een goede voorbereiding is namelijk alles. Op de markten moet je goed gewapend voor de dag komen.

Hoe belangrijk is duurzaamheid in de fondsen en in de bedrijfscultuur?

Alexander: Duurzaam en verantwoord beleggen komt in de eerste plaats neer op het in kaart brengen en goed beheren van de risico’s eigen aan milieu, maatschappij en goed bestuur (ESG), en eigen aan elk bedrijf én elke subsector. Ook de traditionele of niet-duurzame fondsen houden altijd maar meer rekening met die factoren. Duurzaam en verantwoord beleggen is ook steeds meer gericht op investeren in bedrijven die wel degelijk een oplossing kunnen bieden voor een aantal maatschappelijke duurzaamheidsthema’s op het vlak van milieu, maatschappij en deugdelijk bestuur. Ze leveren onder andere meer ecologische producten of diensten, of zorgen ervoor dat mensen in opkomende landen zich meer kunnen ontplooien door bijvoorbeeld financiële diensten te gaan aanbieden. Degroof Petercam Asset Management ondertekende in 2011 de Principes voor Verantwoord Beleggen (PRI) en omdat we rekening houden met het Global Compact en de Sustainable Development Goals, hebben we onze expertise verder kunnen ontwikkelen.

Op kwartaalbasis maken we voor elk duurzaam aandelenfonds een ‘impact report’.  Zo’n verslag geeft een overzicht van de totale CO2-uitstoot, de blootstelling aan de ESG-risico’s  en de positieve impact van elk van de posities op het realiseren van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties. Verder geef ik nog mee dat onze duurzame fondsen vorig jaar allemaal een LuxFLAG label hebben gekregen. Als externe erkenning is dat heel belangrijk.

Onze interne middelen voor duurzaam en verantwoord beleggen zijn zeer aanzienlijk. Er is niet alleen het Responsible Investment Competence Centre dat vier ervaren analisten telt, maar ook de Stuurgroep voor Verantwoord Beleggen, die bestaat uit interne vertegenwoordigers. Die stuurgroep stippelt de krijtlijnen van onze duurzame strategie uit en is bovendien een belangrijk klankbord. Tot slot zijn we ook lid van verschillende belangrijke vakorganisaties en fora.

Video
E-card

Your name

Your e-mail address

Name receiver

E-mail address receiver

Your message

Send

1