Beleggingsstrategie

Het economisch herstel gaat binnenkort zijn negende jaar in in de Verenigde Staten. Het waren over het algemeen ook goede jaren voor de financiële markten. Het wereldwijde groeiritme lijkt nog licht te versnellen, de rentevoeten blijven laag en de consensus van de analisten gaat uit van een stijging van de bedrijfswinsten. Te mooi om waar te zijn?

Lees meer

Artikel printen

Jérôme van der Bruggen

Head of Investments Strategy

Leert de ervaring niet dat wantrouwen op zijn plaats is wanneer alles goed gaat? De toekomst zal het uitwijzen… Momenteel vinden we vooral in Europa nog steeds talrijke beursgenoteerde bedrijven met voldoende stijgingspotentieel. Nieuwe ontwikkeling: we hebben onze posities in Japan uitgebreid. In Japan is er meer dan elders een universum van cyclische ondernemingen aanwezig, dat gevoelig is voor de versnelling van de economische groei. Wat obligaties betreft, blijven we de voorkeur geven aan obligaties in euro, uitgegeven door kwalitatieve bedrijven (zogenaamde “Investment Grade” obligaties) en internationale, inflatiegebonden obligaties (de zogenaamde “Inflation Linked” obligaties). We blijven voorstander van een grote diversificatie en houden daarom goud en de dollar in portefeuille. Het scenario van aantrekkende economische groei en lage rente is gunstig voor de aandelenmarkten. De uiteindelijke goedkeuring van de belastinghervorming in de Verenigde Staten heeft de markt ook ondersteund. Maar dat betekent niet dat voor 2018 de hemel helemaal wolkeloos is. De huidige economische cyclus behoort in de Verenigde Staten al tot de langste in de geschiedenis en de aandelenmarkt laat er nagenoeg elke dag nieuwe records optekenen.

Aandelen

Op geografisch vlak blijft onze voorkeur uitgaan naar Europese aandelen. Europese bedrijven hebben in 2017 terug aangeknoopt met tweecijferige winstgroei. De Europese winsten bevinden zich nog aanzienlijk onder hun piekniveau van de vorige cyclus (daar waar in de Verenigde Staten dat piekniveau al ruimschoots overschreden is) en hebben een inhaalbeweging te goed. Voor 2018 wordt een verderzetting van de winstgroei verwacht (consensus +9%). Dat is wellicht een onderschatting omdat naar onze mening de analistenverwachting, na jaren van stagnatie van de winstgevendheid, achterblijft op het economisch momentum. Een sterke euro kan deze winstverwachting weliswaar onderuit halen, maar tegelijk kan een aantrekkende euro ervoor zorgen dat buitenlandse beleggers meer in onze regio gaan investeren. De Europese aandelenmarkt heeft nog een redelijke waardering: tegen 15,0 keer de verwachte winst noteren Europese aandelen iets boven hun langetermijngemiddelde. Andere waarderingsindicatoren pleiten ook in het voordeel van Europese aandelen, vooral het dividendrendement is hoog in vergelijking met de obligatierente

Eind vorig jaar hebben we de positie van Japanse aandelen verhoogd. In het scenario van een gesynchroniseerd wereldwijd groeiherstel is het cyclisch en exportgericht karakter van de Japanse economie een pluspunt. Het gewicht van de industriële bedrijven is er twee maal zo hoog als in de Verenigde Staten. De betere marges die de Japanse bedrijven realiseren zijn daarvan de illustratie. Het blijft evenwel onduidelijk in welke mate de structurele hervormingen die de pas herverkozen premier Abe nog zal doorvoeren, de betere winstgevendheid van Japanse bedrijven kan bestendigen. Voor de Japanse Yen verwachten we een stabilisering. In tegenstelling tot 2017 zal de performance van de aandelenkoersen in 2018 minder uitgehold worden door de muntevolutie.

Obligaties

De geleidelijk minder soepele monetaire politiek door de centrale banken kan in 2018 op de obligatiemarkt wegen. Met uitzondering van Japan, hebben de voornaamste centrale banken laten verstaan dat ze van de groeiversnelling van de economie zullen gebruik maken om de normalisering van de monetaire politiek – elk op haar manier – aan te vatten. Maar we bevestigen ons standpunt dat de inflatie in de eurozone laag blijft en we verwachten daarom geen opstoot van de obligatierente. In de Verenigde Staten zijn signalen van toenemende prijsdruk daarentegen concreter. Omdat de inflatieverwachtingen nog steeds gematigd zijn, beschouwen we Inflatiegebonden obligaties (Inflation Linked obligaties) als een goedkope indekking tegen een onverwachte stijging van de inflatie. Die indekking kan vooral nuttig blijken in de Verenigde Staten en we staan daarom positief tegenover internationale inflatiegebonden obligaties.
Kwalitatief hoogstaande bedrijfsobligaties, (Investment Grade obligaties) bieden een beperkt extra rendement ten opzichte van overheidsobligaties. Dit extra rendement (de spread) is de voorbije twee jaar aanzienlijk afgenomen, als gevolg van de hogere koersen. Toch behouden we onze posities. Het economisch momentum in de eurozone blijft immers positief, de schuldgraad van de bedrijven bevindt zich onder het historisch gemiddelde en de ECB heeft bevestigd ook in 2018 nog bedrijfsobligaties in te kopen. Bovendien hebben bedrijfsobligaties veelal een kortere looptijd dan overheidsobligaties.

Deviezen

De dollar moest in 2017 fors terrein prijsgeven tegenover de euro. Er mag verwacht worden dat de munt ook dit jaar onderhevig zal zijn aan tegenstrijdige krachten. We behouden onze positie. Vooreerst omdat de Amerikaanse munt een rentevoordeel heeft (de Amerikaanse rentes liggen ruimschoots boven die van de eurozone). Een bijkomende reden voor een USD-positie in de portefeuille is dat de munt nog steeds gezien wordt als een veilige belegging in onzekere markten. In die omstandigheden zorgt de USD voor stabiliteit in de portefeuille. Een goed gediversifieerde portefeuille bevat daarom een dollarpositie..

Goud

Goud levert zelf geen inkomsten op maar de opportuniteitskost om goud aan te houden is gering in een omgeving waar de reële rente (= nominale rente min inflatie) uiterst laag is. Door een significant hogere reële rente zou een belegging in goud minder interessant worden, maar dit ligt niet binnen onze verwachtingen. Geopolitieke risico’s werden in 2017 door de markten genegeerd, maar dat is geen garantie dat dit in 2018 ook het geval zal zijn. We behouden een goudpositie als diversificatie in de portefeuille.

Video
E-card

Your name

Your e-mail address

Name receiver

E-mail address receiver

Your message

Send

1