Europese aandelen in 2018 Voortborduren op 2017, of een nieuw regime?

Beleggers mogen tevreden terugkijken op een meer dan geslaagd beursjaar 2017. Geen Nexit noch Frexit, een gezonde economische groei en verder herstel van de bankenmarkt in Zuid-Europa. Europese aandelen stegen in 2017 ongeveer 12% in waarde. Rekening houdend met de waardestijging van de euro tegenover de dollar blijft het oude continent dus niet achter op de Verenigde Staten.

Lees meer

Artikel printen

Guy Lerminiaux

Head of Fundamental Equity

Na een dergelijke prestatie rijst natuurlijk de vraag hoeveel potentieel er nog is, en of het vet al dan niet van de soep is. Dit is immers het negende jaar van economische opleving voor de Verenigde Staten. Wereldwijd lopen voorlopende indicatoren tegen hun limieten aan. Wordt de huidige cyclus stilaan oud en moeten we ons opmaken voor een nieuwe groeivertraging? Zullen de centrale banken het startschot geven en betekent het einde van de ongeziene kwantitatieve versoepeling het begin van een nieuwe correctie?

Voorlopig niet volgens de portefeuillebeheerders Europese aandelen bij Degroof Petercam Asset Management. Zeker in Europa is het herstel nog niet zo ver gevorderd. Investeringen staan nog steeds op een betrekkelijk laag niveau en veel bedrijven hebben een gezonde balans. Ondertussen zit de capaciteitsbezetting in stijgende lijn en laat er zich in bepaalde sectoren geleidelijk een tekort aan arbeidskrachten optekenen. Een cyclische opstoot van inflatie lijkt dus waarschijnlijk, al was het maar door de gestegen grondstofprijzen.

Het blijft dus belangrijk om voor bedrijven te kiezen die deze druk snel genoeg kunnen doorrekenen aan de eindklanten.

Marges kunnen nog beter

Hoewel de groei een duidelijke inhaalbeweging heeft ingezet, blijven de marges nog ver achter. Dit valt deels cyclisch te verklaren. Hogere bezettingsgraden zullen de winstgevendheid automatisch verbeteren. Bepaalde bedrijven zijn ook ondermaats geleid, vaak door gebrekkige corporate governance (deugdelijk bestuur). Zij zullen meer en meer onder druk komen van activisten om beter te doen. Unilever bijvoorbeeld, werd uiteindelijk niet overgenomen, maar de winstgevendheid is er wel op vooruitgegaan. Slecht presterende activiteiten gaan eruit. Ten slotte zijn er uiteraard ook enkele structurele redenen die verklaren waarom de winstmarges achterblijven. Qua competitiviteit, innovatie en integratie is er nog een lange weg af te leggen. Dit jaar werd er in Nederland en vooral in Frankrijk in ieder geval sterk ingezet op integratie. Het is nu aan de Franse president Macron om via een vernieuwd leiderschap Europa opnieuw op de rails te zetten met de nodige hervormingen. Zijn succes zal bepalend zijn voor de toekomst van de hele unie, inclusief Italië.

“Beleggen in aandelen is meer dan louter grote indices volgen.”

Innovatievermogen

Ook op het vlak van innovatie is er nog werk aan de winkel. Enerzijds is wereldwijd een beweging van protectionisme ingezet. Anderzijds zetten nieuwe technologieën in toenemende mate traditionele sectoren en businessmodellen onder druk. De natuurlijke reflex om zich defensief op te stellen, is niet noodzakelijk de beste keuze op lange termijn. Angst is zelden een goede raadgever. Eén indicator van onze achterstand wat betreft de “nieuwe economie” is het belang van grote technologiebedrijven in grote internationale indices. Het gewicht van die laatste is er twee (Hang Seng) tot vijf (S&P500) keer zo hoog in vergelijking met de Eurostoxx 50.

Gelukkig hoeft beleggen in aandelen niet herleid te worden tot het volgen van grote indices. Het beleggingsuniversum kent een rijke waaier aan kleine en middelgrote (vaak familiale) ondernemingen die nieuwe producten en businessmodellen brengen. Historisch was het rendement op die groep van aandelen doorgaans ook hoger. Bij Degroof Petercam Asset Management hebben we op lange termijn een flink gedeelte van onze portefeuilles in die kleine en middelgrote aandelen ingezet. Dat heeft ons onderscheiden van de concurrentie en gezorgd voor een meerrendement in de portefeuilles.

Dat het aanhalen van de monetaire teugels in 2018 voor volatiliteit zal zorgen, is aannemelijk. Veel beleggers blijven echter sceptisch en verwachten een grote terugval. Een aanhoudend herstel zou hen kunnen verrassen. Op een iets langere termijn is het te vroeg Europa af te schrijven.
En voor zij die de toekomst van het oude continent somberder inzien: there is life beyond the index!

Positionering 2018

We kunnen besluiten dat Europese aandelen ook in 2018 een stevige plek verdienen in de portefeuilles. De waarderingen zijn redelijk, de Europese economieën groeien synchroon en de bedrijven hebben nog potentieel om hun marges te verbeteren. De portefeuillebeheerders houden een evenwichtige portefeuille aan die ook is blootgesteld aan de binnenlandse groei van de Europese
economieën.

Video
E-card

Your name

Your e-mail address

Name receiver

E-mail address receiver

Your message

Send

1