Degroof Petercam Foundation viert haar tienjarig bestaan

In 2017 heeft de raad van de Foundation samen met het team de actielijnen voor de komende tien jaar uitgetekend.

Lees meer

Artikel printen

Silvia Steisel

Head of Philantropy

Xavier Van Campenhout

Chairman of Degroof Petercam Foundation

Voorbereidend werk

“Een cliënt vertrouwde onlangs zijn legaat aan ons toe. Dat is een mooie bekroning voor ons tienjarig bestaan. De Foundation is klaar om een versnelling hoger te schakelen”, benadrukt Xavier Van Campenhout, voorzitter van de Degroof Petercam Foundation. “Zo hebben we enkele maanden voorbereidend werk gedaan om onze strategie opnieuw te bepalen, onze governance te herzien, de werking van ons dagelijks beheer aan te passen, onze positie uit te werken en ons vermogen te herinvesteren volgens een duurzame investeringsstrategie.”

“We hebben ook veel tijd doorgebracht met professionals in het domein van de filantropie. Zij zijn actief op Europees niveau en ze vullen onze expertise aan”, verklaart Silvia Steisel, hoofd van de Foundation. “Het is belangrijk om je plaats te vinden tussen andere organisaties en niet geïsoleerd te werken. De uitdagingen zijn zo groot dat je onmogelijk alles alleen kunt doen.”

Nieuwe modus operandi

Staat ons dan een radicale koerswijziging te wachten? “Onze missie en onze bestaansreden blijven dezelfde”, verduidelijkt Xavier Van Campenhout. “Maar wanneer je middelen toenemen, moet je je werkwijze in vraag stellen en doelgerichter werken. Daarom zullen wij ons vanaf nu op één project per jaar toeleggen. We zullen dat project onze volledige steun bieden, met meer middelen voor een grotere impact. Het is in dat opzicht dat de modus operandi van onze Foundation zal evolueren in vergelijking met het verleden. We zijn ervan overtuigd dat een stichting als de onze tegelijkertijd kan evolueren en trouw kan blijven aan haar geschiedenis en haar identiteit.”

“De thematiek die onze denkoefening heeft gestuurd, is nog steeds in lijn met onze doelstellingen van de afgelopen tien jaar: optreden waar we de grootste maatschappelijke impact kunnen hebben, reële toegevoegde waarde bieden naast de financiële ondersteuning, een Europese aanpak volgen en de risico’s durven nemen die nodig zijn voor sociale innovatie”, besluit Silvia Steisel. Onze vernieuwde missie beantwoordt bovendien aan een van de doelstellingen van duurzame ontwikkeling (decent work and economic growth), opgesteld door de Verenigde Naties. We gaan dus voor een nóg professionelere aanpak. Xavier Van Campenhout zal die nieuwe aanpak in de lente bekendmaken tijdens de officiële lancering van de nieuwe strategie.

Wordt vervolgd!

Video
E-card

Your name

Your e-mail address

Name receiver

E-mail address receiver

Your message

Send

1