Wereldeconomie houdt positieve groeispiraal nog even aan

Tien jaar na het begin van de financiële crisis trekt de wereldeconomie een groeispurt. De handelsvolumes nemen toe, de bedrijfswinsten zitten in de lift en de werkloosheid daalt. Een belangrijke verklaring voor het wereldwijde herstel is de heropleving van de grondstofproducerende landen.

Lees meer

Artikel printen

Hans Bevers

Chief Economist

Daarnaast werpt de combinatie van een uiterst soepel monetair beleid en neutraal budgettair beleid zijn vruchten af. Dat vertaalde zich vooralsnog niet in duidelijk oplopende loon- en inflatiecijfers. De grote uitdaging voor de volgende jaren bestaat erin om de monetaire steunwieltjes te verwijderen zonder de economische groei en de marktpsychologie al te veel voor het hoofd te stoten. Op die manier zouden centrale banken in de toekomst weer over monetaire manoeuvreerruimte beschikken. China blijft een toprisico voor de wereldeconomie, naast de dure waardering van een aantal financiële activa en vastgoedmarkten in bepaalde delen van de wereld.

 

Verenigde Staten: Fed blijft rente verhogen

De Verenigde Staten beleven momenteel de op twee na langste economische expansie ooit. Het vertrouwen bij gezinnen en bedrijven blijft voorlopig op een hoog peil noteren. De rentecurve wordt weliswaar geleidelijk vlakker. Toch schatten we de kans op een nieuwe recessie vooralsnog laag in. De belastinghervorming van Trump zal de economische groei een klein beetje ondersteunen maar op termijn toch vooral leiden tot verslechterende overheidsfinanciën en meer ongelijkheid. We verwachten wel dat de inflatie opnieuw van zich laat horen. Een geleidelijke verstrakking van het monetaire beleid kondigt zich aan. Zoals de kaarten nu liggen, is het aannemelijk dat de Fed de rente tegen eind 2018 nog drie tot vier keer zal verhogen tot 2,25%. De dollar kan daardoor nog een beetje stijgen maar een noemenswaardige boost zit er niet in, gegeven de huidige waardering.

Bron: Goldmans Sachs, Degroof Petercam

“In de meeste delen van de wereld blijft de inflatie voorlopig zwakker dan wat het economisch herstel laat vermoeden.”

Eurozone: cyclisch herstel houdt aan

De Europese conjunctuur maakte de voorbije twee jaar een forse inhaalbeweging en doet het vandaag vanuit cyclisch oogpunt prima. Alle sectoren delen in dit herstel en de arbeidsmarkt herleeft. Van een volledig herstel is echter nog geen sprake. De werkloosheid blijft vooralsnog duidelijk boven het pre-crisisniveau en er zijn grote verschillen tussen de landen. Bovendien zijn er nog veel ontmoedigden die de arbeidsmarkt de afgelopen jaren verlaten hebben alsook parttimewerkenden die liever fulltime actief zouden willen zijn. Het is dus geen verrassing dat de loondruk nog een tijdje bescheiden zal blijven en dat de inflatie onder de 2%-doelstelling blijft. Een strakker monetair beleid is niet onmiddellijk aan de orde. De ECB zal niet nog eens de fout willen maken om vroegtijdig de monetaire teugels aan te halen. Bovendien zou een verdere appreciatie van de euro de inflatiedoelstelling alleen maar moeilijker maken. Voor een effectieve renteverhoging is het nog te vroeg. Die zal er pas komen nadat de ECB haar opkoopprogramma beëindigd zal hebben later dit jaar. Pas ten vroegste in de lente van 2019 volgt dan de eerste renteverhoging. Intussen werpen de moeilijke vorderingen in het brexit-dossier en het uitzicht van een politieke impasse na de Italiaanse verkiezingen zich op als belangrijkste kortermijnrisico’s.

Groeilanden: Chinese groei zal opnieuw vertragen

In de groeilanden staat een hele rits verkiezingen voor de deur. In Rusland en Colombia volgen er presidentiële verkiezingen in respectievelijk maart en mei terwijl in juni lokale verkiezingen zijn gepland in Indonesië. Verder zijn er ook nog algemene parlementsverkiezingen in Mexico (juli), Maleisië (augustus), Brazilië (oktober) en Thailand (november). Vooral de verkiezingen in Mexico en Brazilië kunnen voor onrust zorgen. China zag haar economie het voorbije anderhalf jaar opnieuw in rustiger vaarwater terechtkomen. Dit ging echter gepaard met een forse en niet duurzame opbouw van de kredietvolumes. Tegen die achtergrond verstrakte de Chinese centrale bank een klein jaar geleden haar monetaire politiek. Het verzoenen van de structurele maatregelen om de Chinese economie op een duurzame leest te schoeien en tegelijk de hoge groeidoelstelling van 6,5% te handhaven, wordt hoe langer hoe moeilijker. We verwachten dan ook dat de groei in 2018 in een lagere versnelling zal schakelen. China blijft een van de belangrijkste risico’s voor de wereldeconomie. Een vertraging van de Chinese economie heeft gevolgen voor de wereld via lagere handelsvolumes en grondstofprijzen. Maar de vrees voor een zware negatieve impact op de rest van de wereld blijft voorlopig beperkt. De vuistregel is dat een daling van de Chinese groei met 1% de wereldgroei doet dalen met 0,25%.

Besluit

Vanuit cyclisch oogpunt presteert de wereldeconomie sterk. China is en blijft een belangrijk risico. Algemeen beschouwd blijft de inflatie in de meeste delen van de wereld voorlopig zwakker dan wat het economisch herstel laat vermoeden. We denken wel dat de inflatie geleidelijk zal evolueren naar de doelstelling van de centrale banken. Maar er is een risico dat dat niet gebeurt. In dat geval doen centrale banken er goed aan om vast te houden aan een geleidelijke verstrakking van het monetair beleid. De reden is dat de recente geschiedenis heeft aangetoond dat prijsstabiliteit op zich geen financiële stabiliteit garandeert. Aandelen zijn niet langer goedkoop, zeker niet in de VS. En in bepaalde delen van de wereld, zoals in de belangrijkste steden van Canada, Scandinavië en Oceanië, krijgen vastgoedmarkten zeepbelachtige proporties. Het spreekt voor zich dat die redenering enkel opgaat zolang de groei en de arbeidsmarkt geen duidelijke tekenen van verzwakking vertonen. In ieder geval wacht centrale banken in de toekomst nog een uitdagende oefening om de psychologie van de markten mee in toom te houden, zowel neerwaarts als opwaarts. Dat is geen sinecure. Maar niemand zei dat het gemakkelijk zou zijn.

Video
E-card

Your name

Your e-mail address

Name receiver

E-mail address receiver

Your message

Send

1