Wealth ReviewWinter 2019

Nederlands  |  Français

Duurzaam en verantwoord beleggen: op zoek naar impact!

De concrete impact van hun beleggingen aantonen, dát is de nieuwe uitdaging voor de aanbieders van duurzaam en verantwoord beleggen.

 

Ophélie Mortier

Responsible Investment Strategist

Thematische aanpak in overeenstemming met de DODs

Om van Maatschappelijk Verantwoord Beleggen (MVB) te spreken, volstaat het niet langer om enkel de ‘slechtste leerlingen’ op het vlak van ecologisch, sociaal en bestuurlijk engagement uit te sluiten uit het beleggingsuniversum. Duurzame beleggers rekenen vandaag ook op een concrete, positieve meerwaarde inzake duurzaamheid van hun beleggingen. Er wordt een positieve ecologische en maatschappelijke bijdrage verwacht, die bovendien aantoonbaar moet zijn.

Impact creëren…

De vraag van beleggers is terecht. Wanneer vallen duurzame en verantwoorde beleggingen onder het begrip ‘Maatschappelijk Verantwoord Beleggen’? De term impliceert immers dat andere beleggingen noch duurzaam, noch verantwoord zijn. Bovendien vergt Maatschappelijk Verantwoord Beleggen een grondige deskundigheid die niet meer bestaat uit uitsluitend beleggen in de beste leerlingen van de klas. In de modernste vorm van MVB wordt de legitimiteit van elke emittent binnen de duurzame portefeuille opnieuw in vraag gesteld. Wat is zijn daadwerkelijke bijdrage aan een duurzamere economie vanuit een ecologisch en/of sociaal oogpunt?

… en aantonen!

De belegger wil graag tastbare en meetbare bewijzen van de impact van zijn of haar duurzame beleggingen zien. En dat is momenteel nog moeilijk. Er zijn nog veel obstakels om (publieke) cijfergegevens op te stellen of om de juistheid ervan te kunnen controleren. Daarnaast zijn er soms vragen over de pertinentie en de interpretatie van bepaalde cijfergegevens of rond de toegepaste methodologie.

Veel spelers binnen het MVB-universum erkennen hoe moeilijk het is om impact concreet te meten. Professionals buigen zich over het onderwerp om hieraan te verhelpen. Omdat er geen genormeerd kader bestaat, worden de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (DODs) van de Verenigde Naties steeds vaker gebruikt als referentiekader om impact aan af te toetsen.

DODs: een bijna universeel referentiekader

De 17 Duurzame Ontwikkelings­doelstellingen (DODs) worden dan gehanteerd als een lastenboek waaraan de portefeuille en de beleggingsstrategie moeten beantwoorden. Dankzij de DODs kunnen we in een gemeenschappelijke, begrijpbare taal de positieve impact die beleggingsstrategieën nastreven, nu ook gaan benoemen.

De doelstellingen omvatten de vier grote thema’s die verbonden zijn aan Impact Investing, namelijk: klimaatverandering (1), het natuurlijk kapitaal (2), de basis- of fundamentele behoeften (3) en zelfredzaamheid (4) (zie illustratie hiernaast).

Vertrekkende vanuit dit kader kan worden nagedacht over de afgebakende thema’s en ecologische en sociale uitdagingen waarvan wordt verwacht dat beleggingen daaraan beantwoorden.

Onze eigen expertise in duurzame Europese aandelen, bijvoorbeeld, voldoet aan meerdere impactuitdagingen. Ze is op de volgende manier onderverdeeld in termen van extra-financiële impact (zie illustratie hieronder).

 Ophélie Mortier

“Om van Maatschappelijk Verantwoord Beleggen (MVB) te spreken, volstaat het niet langer om enkel de ‘slechtste leerlingen’ op het vlak van ecologisch, sociaal en bestuurlijk engagement uit te sluiten uit het beleggingsuniversum.”

Eén voor allen, allen voor één!

Het impactreferentiekader van de Verenigde Naties staat niet alleen. Duurzaam en verantwoord beleggen creëert natuurlijk ook impact wereldwijd.

Laten we enkele cijfers bekijken. Inmiddels zijn er meer dan 2.000 ondertekenaars wereldwijd van de zes Principes voor Verantwoord Beleggen die de Verenigde Naties sponsoren. Deze ondertekenaars vertegenwoordigen een slagkracht van bijna 70.000 miljard dollar vermogen onder beheer. De wereldwijde MVB-markt wordt dan weer geraamd op bijna 12.000 miljard dollar aan beheerde activa.

Dankzij samenwerking tussen aandeelhouders, vaak minderheidsaandeelhouders, hebben machtige oliebedrijven als Chevron of Exxon hun koers al moeten aanpassen. Zo zijn ze vandaag verplicht een strategie te ontwikkelen om de klimaatverandering een halt toe te roepen en hierover transparant te communiceren.

De klimaatgevolgen zijn een goed voorbeeld van de criteria waarmee rekening wordt gehouden wanneer we ons afvragen wat de impact van een duurzame en verantwoorde belegging is.

Samengevat: de visie achter Impact Investing samen met de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties verleggen de huidige grenzen van Maatschappelijk Verantwoord Beleggen. De slechtste bedrijven weren, volstaat vandaag niet langer. Concreet rekening houden met de ESG-criteria (Engelse afkorting voor milieu, maatschappij en deugdelijk bestuur) is een extra dimensie geworden.

Eigen expertise in duurzame Europese aandelen

Video
E-card

Your name

Your e-mail address

Name receiver

E-mail address receiver

Your message

Send

1