Kan het economische herstel zich doorzetten?

Vertrouwensindicatoren zitten sinds een goed jaar in de lift. De wereldeconomie vertoonde de voorbije kwartalen duidelijke tekenen van een synchroon herstel. De Amerikaanse centrale bank probeert geleidelijk maar zeker een verstrakking van het monetair beleid te orkestreren. De ECB van haar kant blijft tot nader order het gaspedaal induwen. We overlopen hierna kort de economische situatie in de belangrijkste regio’s ter wereld.

Lees verder

Hans Bevers

Chief Economist

Verenigde Staten

De Amerikaanse economie presteerde maar pover in het begin van dit jaar. De groei op jaarbasis kwam uit op amper 1,2%. Maar de vrees voor een sterke afkoeling lijkt op dit moment niet gegrond. De cijfers in de lente en het vertrouwen bij bedrijven en gezinnen suggereren dat de economische activiteit in de VS al bij al mooi op peil blijft. Tegen de achtergrond van een stijgend reëel beschikbaar inkomen, lage grondstoffenprijzen, stijgende huizenprijzen en een solide arbeidsmarkt zou de consumptiegroei zich moeten kunnen doorzetten. Intussen zijn er ook voorzichtige tekenen dat de investeringen aantrekken. Tegelijk blijft de onderliggende inflatie matig en de loongroei bescheiden. De Fed is dus in principe niet al te gehaast om haar monetair beleid te verstrakken. Ook kondigde ze aan werk te willen maken van de afbouw van haar balans. Een geleidelijke verstrakking van het monetair beleid kondigt zich aan. Het beleid van Trump blijft daarentegen een vraagteken. Het is in ieder geval duidelijk dat zijn plannen voor infrastructuurwerken of een forse belastingverlaging moeilijker te implementeren zijn dan sommigen vooraf gedacht hadden.

Eurozone

De Europese conjunctuur doet het de voorbije kwartalen meer dan behoorlijk. Met uitzondering van Griekenland profiteren alle landen van een duidelijk cyclisch herstel. Natuurlijk, in zekere zin is dit het gemakkelijkste deel van het herstel. De lage grondstoffenprijzen, de relatief goedkope wisselkoers, het soepel monetair beleid en het einde van de forse besparingen creëren zeer gunstige omstandigheden. Tegen de achtergrond van deze conjuncturele heropleving vinden sommige waarnemers dat de ECB nu maar snel komaf moet beginnen te maken met het soepel monetair beleid. Toch lijkt dat vooralsnog geen goed idee. De economie blijft nog duidelijk onder haar potentiële niveau, er zijn nog vrij grote verschillen tussen de landen onderling en de inflatie blijft veel te laag. Een strakker monetair beleid is dus niet onmiddellijk aan de orde. Bovendien zal de ECB niet een vierde keer de fout willen maken om vroegtijdig de monetaire teugels aan te halen. Inderdaad, tijdens de zomermaanden van 2008 en 2011 trok de ECB telkens de rente op zonder dat daar gegronde redenen voor waren. En in 2013-2014 liet ze toe dat haar balans inkromp op een moment dat de andere centrale banken hun beleid verder versoepelden. De economische heropleving liep daardoor onnodig vertraging op. Zoals de zaken nu voorliggen, zal de ECB allicht in het najaar aankondigen dat ze haar maandelijkse inkopen van overheids- en bedrijfspapier zal beginnen af te bouwen vanaf begin 2018.

Azië

De Japanse economie doet het op dit moment vrij goed. De werkloosheid bevindt zich met 2,8% op het laagste niveau in meer dan twintig jaar en het aantal beschikbare vacatures is historisch hoog. Ondanks de krapte op de arbeidsmarkt blijft opwaartse loondruk voorlopig zo goed als afwezig en de inflatie fors onder de doelstelling van de Japanse centrale bank. Die zal dan ook de rente voor onbepaalde tijd op 0% houden en doorgaan met het opkopen van rentedragend papier. Intussen vertoont de Chinese economie na een jaar van economisch herstel opnieuw tekenen van vertraging. Door de forse kredietgroei en snelle stijging van de huizenprijzen schakelden Chinese beleidsmakers het monetair beleid een versnelling lager. Het verzoenen van de structurele maatregelen om de Chinese economie op een duurzame leest te schoeien en tegelijk de hoge groeidoelstelling van 6,5% te handhaven, wordt hoe langer hoe moeilijker. In de herfst vindt in China het 19de vijfjarige nationale partijcongres plaats. Het is uitkijken naar de visie die daar uitgerold wordt. Het risico dat de Chinese economie in de volgende jaren een forsere groeivertraging tegemoet gaat, blijft sowieso overeind.

“Vertrouwensindicatoren zitten sinds een goed jaar in de lift. De wereldeconomie vertoonde de voorbije kwartalen duidelijke tekenen van een synchroon herstel.”

Besluit

De wereldeconomie doet het vandaag redelijk goed vanuit cyclisch oogpunt. De groei trekt aan en de werkloosheid daalt. Vertrouwensindicatoren suggereren dat dat voorlopig zo blijft. Maar het blijft belangrijk te beseffen dat de omstandigheden rond het monetair beleid ongekend soepel zijn. De grote uitdaging van de volgende jaren bestaat erin om de monetaire steunwieltjes geleidelijk te verwijderen zonder de economische groei al te veel voor het hoofd te stoten. Op die manier zouden centrale banken opnieuw over monetaire manoeuvreerruimte beschikken op het moment dat het economisch tegenzit. Tegen de achtergrond van de verdere vergrijzing van de bevolking, de uitdagingen met betrekking tot de mondialisering, diverse politieke en geopolitieke risico’s en hoge schuldenniveaus wordt dat allicht geen gemakkelijke opgave. Maar voorlopig zet het economische herstel zich door.

Video
E-card

Your name

Your e-mail address

Name receiver

E-mail address receiver

Your message

Send

1