Vooruitzichten

Het economische herstel zet zich voorlopig door. Tijdens de zomermaanden staan er toch een aantal belangrijke evenementen op de financiële en macro-economische kalender, zeker in september. We nemen drie in het oog springende evenementen onder de loep: een mogelijk begin van de NAFTA-discussie in de VS, de start van de ontmanteling van de balans van de Amerikaanse centrale bank (Fed) en tot slot de Duitse federale verkiezingen.

Lees verder

Michiel Verstrepen

Economist

Start van de NAFTA-onderhandeling

Tijdens de zomermaanden zou de omstreden NAFTA-discussie kunnen uitbreken. Het Amerikaanse vrijhandelsakkoord is niet enkel van groot economisch belang voor de Amerikaanse, Canadese en Mexicaanse economieën, maar ook voor de toekomst van gelijkaardige verdragen. In het ergste geval wordt het verdrag nietig verklaard zonder een volwaardig alternatief in te voeren. Dat zou een gevolg kunnen zijn van Trumps onconventionele onderhandelingsstijl of van een escalatie van de handelsconflicten waarvan de kiemen eerder al gezaaid zijn. Zo introduceerde Trump al importtarieven op Canadees hout en was hij scherp voor Canadese protectionistische maatregelen in de zuivelsector. De VS zijn bovendien ook in discussie met Mexico over suikerimporten. Doemdenken is vooralsnog niet nodig. Trumps retoriek bleek al vaak te verschillen van zijn beleid. Robert Lighthizer, de Amerikaanse vertegenwoordiger van handel, spreekt ook niet van een afschaffing maar van een modernisering van het handelsakkoord. Zo moet een nieuw akkoord regels opnemen over e-commerce, intellectuele eigendomsrechten, milieustandaarden en arbeidsvoorwaarden. Zowel Canada en Mexico lijken dat uitgangspunt te delen. Bovendien lijkt een toegenomen focus op NAFTA voor de wereldeconomie minder erg dan een grootschalig dispuut met China. Kortom, hoewel het risico op een abrupte verwijdering van NAFTA enigszins afgezwakt is, zullen financiële markten toch op hun hoede blijven als de gesprekken zullen beginnen.

Nakend dilemma voor de Fed

De kans is reëel dat in september de Fed haar rente verder zal optrekken. Nog belangrijker is dat de Fed ook meer details zal verstrekken over hoe ze haar historisch hoge balans zal laten dalen. Dat de balans van de centrale bank zo toegenomen is, is het gevolg van de onconventionele monetaire maatregelen (QE) die ze genomen heeft in de nasleep van de Grote Financiële Crisis. Janet Yellen, de gouverneur van de Fed, heeft al laten vallen dat ze hoopt op een balans die substantieel lager is dan de huidige, zonder aan te geven hoe groot die uiteindelijk moet worden. Maar er zijn nog andere onzekerheden. Wanneer zal dat proces juist starten? Welke voorwaarden moeten er vervuld worden? Hoe zal de balans eruit zien in de toekomst? Financiële markten zitten met die vragen omdat een reductie van de balans van de Fed gelijk staat aan een monetaire verstrakking. Het probleem is dat niemand juist weet hoe sterk monetaire condities zullen wijzigen eens de Fed aan dat proces begint. Ze zal daarom extra waakzaam zijn om financiële markten niet te bruuskeren.

Nieuwe Duitse Bundestag

Naast de Nederlandse, Franse en Britse verkiezingen krijgen we op 24 september van dit jaar ook de Duitse Bondsdagverkiezingen. De heersende regeringspartijen, de christendemocraten van CDU/CSU en de sociaaldemocraten van SPD, zullen allicht de grootse partijen blijven. Tijdens de deelstaatverkiezingen eerder dit jaar deed de CDU/CSU het goed. De overwinning van de christendemocraten in Noordrijn-Westfalen is opmerkelijk, niet alleen omdat het de grootste deelstaat is qua inwonersaantal, maar ook omdat de regio traditioneel geleid werd door een sociaaldemocratische coalitie. Voor de eurozone als geheel zou een overwinning van CDU/CSU neigen naar een situatie waarin het Europese status quo intact blijft. Een overwinning van SPD zou dan weer het ontstaan van een nieuwe Duitse regering kunnen betekenen die nauw aanleunt bij de ideeën van de nieuwe Franse president Macron. Een uitbreiding van het EU-budget, meer Duitse stimulus of meer fiscale flexibiliteit ten aanzien van Griekenland liggen dan in het verschiet. Verder zal de populistische Alternative für Deutschland (AfD) waarschijnlijk haar intrede maken in het parlement. Zij zou samen met het liberale FDP een tegenstem kunnen bieden tegen meer Europese transfers. Een marktvriendelijke en pro-Europese uitkomst lijkt dus waarschijnlijk, hoewel de economische gevolgen van de Duitse federale verkiezingen nog verre van zeker zijn.

Video
E-card

Your name

Your e-mail address

Name receiver

E-mail address receiver

Your message

Send

1