Uw vermogen kent geen vakantie!

Geachte mevrouw,
Geachte heer,

Sell in May and go away is een spreuk die u wellicht bekend in de oren klinkt. Ze verwoordt het idee dat de beurzen in de zomer moeilijke tijden kennen. En dat het daarom beter is om uw posities in mei te verkopen zodat ze niet onderhevig zijn aan de volatiele zomermaanden.

Achter die leuze scharen we ons echter niet! Onze beheerders waken ook tijdens de zomermaanden over de allocatie in onze verschillende beleggingsstrategieën. Zij handelen onophoudelijk om uw doelstellingen te behalen en aan uw wensen tegemoet te komen.

Aan de vooravond van de vakantiemaanden hebben wij In June, we stay tuned tot onze lijfspreuk gemaakt. In juni, maar uiteraard ook tijdens het nieuwe kwartaal, blijven we meer dan ooit alert en (pro)actief. De beurzen en de macro-economische omgeving kennen geen zomerpauze; ons beheer van uw vermogen dus ook niet. Wij doen al het nodige om uw vermogen te doen groeien, net zoals tijdens de andere maanden van het jaar.

Omdat de eerste editie van uw Wealth Review op zo veel bijval kon rekenen, zijn enkele van onze experts voor dit tweede nummer in hun pen gekropen. Zo zal Bruno Colmant uw geheugen even opfrissen met zijn terugblik op het ontstaan van de euro.

Artikel lezen

Hans Bevers, Chief Economist, overloopt in het kort de macro-economische situatie van het afgelopen kwartaal.

Artikel lezen

Jérôme van der Bruggen, Head of Investments Strategy, buigt zich over de strategische beslissingen die we genomen hebben met betrekking tot de verschillende activaklassen in uw beleggingsportefeuille.

Artikel lezen

Frederiek Van Holle, fondsbeheerder, legt u uit waarom diversificatie de sleutel is tot succesvol beleggen op langere termijn.

Artikel lezen

Michiel Verstrepen sluit dit luik af met een artikel over de macro-economische evenementen die op de kalender staan.

Artikel lezen

Misschien vraagt u zich ook af hoe het gesteld is met de handel in kunst, nu de grote kunstbeurzen bijna allemaal achter de rug zijn? Een onderwerp dat onze expert Hubert d’Ursel voor u uitdiept.

Artikel lezen

Tot slot een ander belangrijk luik dat deel uitmaakt van onze beheerdiensten, namelijk vermogensplanning. Vincent Hovine schetst de krijtlijnen van het wetsvoorstel ter hervorming van het erfrecht dat begin dit jaar bij het Parlement ingediend werd.

Artikel lezen

En last but not least pakken we uit met een nieuwe rubriek: Zin geven aan uw beleggingen. Daarin vertelt onze analist Quirien Lemey, hoe technologie een antwoord kan bieden op de uitdagingen waarmee onze planeet geconfronteerd wordt.

Artikel lezen

De zomer is aan u! Geniet ervan!

Benoît Daenen
Head of Private Banking

Video
E-card

Your name

Your e-mail address

Name receiver

E-mail address receiver

Your message

Send

1