De technologische revolutie: welke kansen voor de verantwoorde belegger?

De technologische revolutie: we horen het begrip voortdurend vallen en vaak in een negatieve context. De vergelijking met een tsunami werkt bovendien allerminst geruststellend. Toch opende de wereldberoemde spreker en opiniemaker Rick Vera het debat van onze conferentie ‘Technology & disruption’ op 29 mei door te verwijzen naar de consument.

Lees meer


Print het artikel

© Barbara Kinney – Hillary for America. 21 septembre 2016 – Orlando, Floride.
Ophélie Mortier

Responsible Investment Strategist

We verliezen namelijk weleens uit het oog dat deze laatste een cruciale rol speelt in die dynamiek. Tijdens die conferentie hebben we onze nieuwe, multithematische strategie gelanceerd, die focust op de beleggingskansen van morgen (zie kader).

« Klantgerichtheid »

Door de technologie is de klant meer dan ooit op zichzelf gericht. Een bijzonder sterke illustratie van die customer centricity is het beeld waarbij iedereen in het publiek Hilary Clinton de rug toekeert om een selfie te maken, toen zij een bezoek aan Orlando bracht voor haar verkiezingscampagne.

Om succes te boeken moeten bedrijven de behoeften van de klanten centraal stellen en er alles aan doen om hun de beste klantenervaring ooit te bieden.

Er heerst angst dat machines de mens overbodig zullen maken, maar Rick Vera is het daar niet mee eens en benadrukt de sleutelrol die de mens speelt. Machines hebben mensen nodig en niet omgekeerd. Robots zijn afhankelijk van processen en software. Emoties en gevoelens zijn hun vreemd. Dat is ook hun grote troef bij toepassingen die nauwkeurigheid, striktheid en precisie vergen. Tegelijkertijd is het echter hun grote minpunt als emoties van belang zijn.

In een volatiele, onzekere, complexe en onduidelijke wereld (VUCA: volatile, uncertain, complex & ambigious) verwacht de klant een persoonlijke toets, een bedrijfscultuur, sterke vereenvoudiging en een overtuigend verhaal. Technologie speelt een grote rol in die klantgerichtheid. Enerzijds op het gebied van gegevens, om de klant zo goed mogelijk te leren kennen, en anderzijds op het gebied van innovatie, om almaar beter met de klant te communiceren en altijd maar specifiekere en klantgerichtere oplossingen te vinden.

We kunnen ons afsluiten voor die technologische ontwikkeling, die sommigen geen vooruitgang willen noemen. Maar we worden erdoor omgeven en er elke dag mee geconfronteerd. Er zijn dan ook twee mogelijkheden. We kunnen de ontwikkelingen negeren en ons verzetten tegen de veranderingen. Of we kunnen ons aanpassen, onze levenswijze afstemmen op de ontwikkelingen en ze gebruiken om een beter evenwicht te vinden.

De mens heeft zich altijd al met succes weten aan te passen. Bovendien zorgt de onomkeerbare en wereldwijde urbanisatie ervoor dat onze levenswijze en economische modellen ingrijpend veranderen. Het model met een huis, een auto, een garage en een hond lijkt op zijn laatste benen te lopen en plaats te moeten ruimen voor de deeleconomie en de kringloopeconomie.

Bron: UN DESA (2014), Urban population by region, 1950-2050 (billion)

Multithematische strategie

Het lijkt ons relevant om als verantwoorde belegger rekening te houden met die radicale veranderingen en na te gaan welke risico’s ze inhouden, maar vooral ook welke kansen ze meebrengen. Dat is de insteek van onze nieuwe, multithematische strategie.
Aan de ene kant kijken we objectief naar de huidige wereld:
 de uitdagingen waar het bedrijfsleven mee wordt geconfronteerd door de digitale tsunami, en de volgende omwenteling die er zit aan te komen, namelijk de combinatie van big data, artificiële intelligentie en robots;
 de veranderende klant, die veeleisend is ten opzichte van zijn producten en diensten, maar ook ten opzichte van de manier waarop de verschillen-de economische spelers te werk mogen gaan;
het dilemma van overheden die worden geconfronteerd met de toenemende vraag naar hulp in alle domeinen, en almaar striktere budgettaire beperkingen;
de precaire toestand van onze planeet, waarvan alle grondstoffen volop worden ontgonnen ondanks dat ze steeds schaarser worden.

“Er zijn dan ook twee mogelijkheden. We kunnen de ontwikkelingen negeren en ons verzetten tegen de veranderingen. Of we kunnen ons aanpassen, onze levenswijze afstemmen op de ontwikkelingen en ze gebruiken om een beter evenwicht te vinden.”

Aan de andere kant identificeren we mogelijke oplossingen en beleggingskansen. Zo hebben we zeven beleggingsthema’s uitgewerkt die aansluiten op de uitdagingen van vandaag en morgen. Het thema ‘nanotechnologie’, bijvoor-beeld, hangt daarmee samen dat alles vandaag steeds kleiner wordt, tot op nanoniveau. ‘Welzijn en gezondheid’ hangt samen met ons streven naar gezonde voeding en een volledige traceerbaarheid van de producten en de volledige productieketen. ‘E-mobility’ houdt dan weer verband met de elektrificatietrend, autonome auto’s, alternatieve vervoerswijzen, enz.

Die nieuwe thema’s (zie ook ons magazine van vorig kwartaal) werpen cruciale vragen op op het gebied van verantwoordelijkheid en duurzaamheid.

Door ze te stellen verhogen de bedrijven de kwaliteit van het fundamenteel onderzoek en evolueren ze naar ondernemingen met een duidelijke kijk op de vier werkelijkheden van de consument, de onderneming en de overheid in een fragiele omgeving. Verantwoordelijkheid nemen tegenover hun stakeholders, en vooral het kwetsbare leefmilieu, gaat op die manier sterk deel uitmaken van hun DNA. Alleen bedrijven die begrijpen dat die maatschappelijke en milieu-uitdagingen de werkelijkheid van vandaag zijn en niet een verplichting van morgen, zullen succes boeken als het gaat om de cruciale aspecten van de toekomst.

NEWGEMS: op zoek naar juweeltjes in de nieuwe beleggingskansen

NEWGEMS is een beleggingsstrategie die zeven thema’s telt en vandaag inspeelt op de uitdagingen en kansen van morgen. De doelstelling van deze actieve strategie die belegt in internationale aandelen, bestaat erin te focussen op ondernemingen die de komende decennia succes zullen boeken en volop betrokken zijn bij de innovaties en kansen die worden gecreëerd door verschillende disruptieve tendensen.

Nanotechnology: ontwikkelingen op zeer kleine schaal in de industrie, de medische wereld, de smartphonesector, enz.

Ecology: de samenleving van morgen is groener, met beleggingsmogelijkheden in elektrische auto’s, maar ook hernieuwbare energie en waterefficiëntie.

Wellness: de vergrijzende bevolking zorgt ook voor kansen op het gebied van gezondheid. Het welzijn van mens en dier neemt een almaar grotere plaats in in het consumptiedebat.

Generation Z: deze generatie die volgt op de millenials wordt gekenmerkt door mobiliteit, sociale netwerken en voortdurende interconnectiviteit. Ook hier zijn er beleggingsmogelijkheden, die variëren van intellectuele eigendomsrechten tot games en sociale media.

E-society: e-commerce, digitalisering en elektronische betalingen.

Manufacturing 4.0: de nieuwe industriële revolutie met robots, automatisering, big data en artificiële intelligentie.

Security: in een ultrageconnecteerde wereld is niet alleen fysieke veiligheid van belang, maar ook cyberveiligheid.

Enerzijds werkt de technologische evolutie disruptief, wat uiteenlopende beleggings-kansen oplevert. Anderzijds worden er hierdoor grote vraagtekens geplaatst bij de traditionele beleggingsanalyses, governancemodellen en zelfs de rechtmatigheid van wat bedrijven doen. Beleggen in deze nieuwe mogelijkheden moet dan ook kaderen in een algemene benadering die rekening houdt met de kansen én de maatschappelijke, governance- en milieukwesties.

De macro-economische beleggingskeuzes worden direct beïnvloed door de thema’s en subthema’s en de blootstelling van de sector. De keuze voor bepaalde aandelen en bedrijven die in die beleggingsthema’s succes zullen boeken, moet van het begin af aan zijn gebaseerd op de toenemende ESG-reglementering (Environmental, Social & Governance) en aspecten als het recyclen en de levenscyclus van producten, continue bijscholing, de retentie van getalenteerde medewerkers, enz.

Video
E-card

Your name

Your e-mail address

Name receiver

E-mail address receiver

Your message

Send

1