Vooruitzichten

Naast een groeivertraging van de wereldeconomie zijn er een aantal specifieke risico’s die ons te wachten staan tijdens de zomermaanden. We bespreken er hieronder drie. We beginnen met Mexico, waar een omstreden nieuwe regering haar beleid voorbereidt. Vervolgens staan we stil bij de economische gezondheid van de rest van de groeilanden. Tot slot richten we onze aandacht op de ECB-vergadering in september, waar waarschijnlijk meer info zal worden gegeven over haar langverwachte cyclus van verstrakking.

Lees meer


Print het artikel

Michiel Verstrepen

Economist

Nieuwe zuiderbuur voor Trump

Op het moment van schrijven lijkt het erg waarschijnlijk dat Andres Manuel Lopez Obrador, beter bekend onder de afkorting « AMLO », tot president van Mexico zal worden verkozen. Hij staat bekend als een charismatische outsider die zich situeert aan de linkerzijde van het politiek spectrum en niet terugschrikt om polariserende posities in te nemen. De verzuchting naar verandering en de gematigde economische vooruitzichten voor de Mexicaanse economie hebben zijn campagne in de hand gewerkt. Verder heeft hij kritiek op de hervormingen van de energiesector en draagt hij een onafhankelijk nationaal economisch beleid met een sterke landbouwsector hoog in het vaandel. Die opvattingen hebben ervoor gezorgd dat een groot deel van de Mexicaanse bedrijfswereld sceptisch staat ten aanzien van zijn nakend presidentschap dat ingaat op 1 december. Daarnaast is er nog de onderhandeling tussen Mexico, de VS en Canada over NAFTA. Die verloopt al meer dan een jaar moeizaam en vormt nog altijd een risico op toegenomen spanningen. De moeilijkheden van de Mexicaanse landbouwsector verklaart AMLO door te wijzen naar problemen met de huidige buitenlandse handelspolitiek, inclusief NAFTA. Dit betekent dat er een compromis moet worden gesloten tussen AMLO’s kiezers afkomstig van de Mexicaanse landbouwsector en Trumps conservatieve achterban. AMLO heeft wel al kenbaar gemaakt dat hij constructief zal bijdragen tot een hervorming van het Noord-Amerikaanse handelsverdrag. Toch lijkt het onwaarschijnlijk dat de onderhandelingen tussen Trudeau, Trump en zijn nieuwe zuiderbuur eenvoudig worden.

Risico op financieel tumult in opkomende markten

De Amerikaanse Fed blijft haar rente verstrakken. De geschiedenis leert dat Amerikaanse renteverhogingen niet zonder gevolgen zijn voor groeilanden, zeker als die verstrakking niet (volledig) wordt geanticipeerd. Bekende voorbeelden zijn onder andere de zogenaamde Mexicaanse tequilacrisis van 1994 en de taper tantrum van 2013, toen voormalig hoofd van de Fed, Ben Bernanke, zich ondoordacht uitliet over de toekomst van het Amerikaanse kwantitatieve versoepelingsprogramma. Daardoor reageerde de Amerikaanse rente fors en kregen vele financiële activa van groeilanden een serieuze klap te verwerken. Eerder dit jaar kwamen Argentinië en Turkije al in moeilijke papieren. Zolang de Fed doorgaat met haar verstrakkingsbeleid blijft het dus uitkijken voor financiële kwetsbaarheden in de opkomende landen. Periodes van afgenomen liquiditeit, zoals de zomermaanden, vormen in het bijzonder een risico.

ECB in september

Intussen blijft het uitkijken naar de economische situatie in de eurozone en de mogelijke beleidswijzigingen van de ECB. Vooral de vergadering in september zal met argusogen worden gevolgd. De ECB is traditioneel geneigd om geen sterke beleidswijziging aan te kondigen tijdens de zomermaanden en wacht daarom liever tot september tot er meer liquiditeit in de financiële markten zit om eventuele schokken op te vangen. Daarnaast zal in september waarschijnlijk het kwantitatieve versoepelingsprogramma verder worden afgebouwd. De vergadering kan daarom een symbolisch kantelpunt betekenen van het Europese monetaire beleid.

Video
E-card

Your name

Your e-mail address

Name receiver

E-mail address receiver

Your message

Send

1