Wealth ReviewZomer 2019

Nederlands  |  Français

Verslechtering van de Sino-Amerikaanse betrekkingen: wat is de impact op onze beleggingsstrategie?

Naast de invoering van importtarieven op Chinese producten hebben de Verenigde Staten besloten China technologisch te isoleren door de toegang tot Amerikaanse technologie te beperken. Hoewel deze verwikkelingen het zicht vertroebelen, verandert de koers van onze beleggingsstrategie niet. Matige groei, lage rentevoeten, stijgende aandelenmarkten: ontdek onze analyse en prognoses.

Jérôme van der Bruggen

Head of Investments Strategy

In de maand mei zagen we een verdere escalatie in het handelsconflict tussen de Verenigde Staten en China. Beide landen kondigden bijkomende importtarieven af. Het conflict werd bovendien uitgebreid: de Amerikaanse overheid heeft een verbod ingevoerd om technologische apparatuur te leveren aan het Chinese bedrijf Huawei en heeft daarmee een nieuwe dimensie aan het conflict toegevoegd. Dat heeft op termijn mogelijkerwijs verstrekkendere gevolgen dan het handelsgeschil. Ook al zijn de spanningen na de G20-top van 29 juni in Osaka wat teruggelopen, toch heeft deze escalatie de handelsbetrekkingen tussen beide landen opnieuw bekoeld.

Zand in het raderwerk

De stimuleringsmaatregelen die China eind 2018 heeft gelanceerd en de omkeer in het monetaire beleid die de Federal Reserve begin 2019 heeft ingezet, hebben de economische vertraging sinds de zomer van 2018 met succes onschadelijk gemaakt en zorgden voor een opleving van de aandelenmarkten in het eerste kwartaal. Maar in mei werd er opnieuw zand in het raderwerk van de groei gestrooid: de groeidynamiek werd afgeremd door hernieuwde spanningen tussen de Verenigde Staten en China.

De nieuwe escalatie heeft het conflict op twee fronten gebracht. Aan de ene kant heeft president Trump de invoertarieven voor het importeren van Chinese goederen op een niveau hoger geplaatst. Aan de andere kant heeft de Amerikaanse overheid nieuwe maatregelen geïntroduceerd om China technologisch te isoleren door Amerikaanse bedrijven te verbieden om technologische apparatuur te verkopen aan en te kopen van het Chinese bedrijf Huawei (de grootste telecomleverancier wereldwijd).

Dit nieuwe technologische front vormt een probleem in een geglobaliseerde wereld. Het technologisch isoleren van China kan uiteindelijk leiden tot een ontkoppeling van de Amerikaanse en Chinese technologiesectoren. Als China niet meer kan rekenen op Amerikaanse of buitenlandse technologie, dan zal het land zelfvoorzienend moeten worden en een toeleverings- en productieketen gaan ontwikkelen die onafhankelijk is van de rest van de wereld. Op dit ogenblik is China nog niet in staat om op technologisch vlak zelfvoorzienend te zijn, maar het huidige conflict zal het land alleen maar verplichten om het te worden. Op termijn kunnen dus twee technologische omgevingen ontstaan. En landen die economisch sterk gebonden zijn aan China (landen in Azië en Afrika) en Europa zullen wellicht moeten kiezen.

Impact

Vanuit macro-economisch oogpunt wordt de directe impact veelal niet als dramatisch gezien. Er is evenwel ook een indirecte economische impact, met name door een toenemende onzekerheid en een lager vertrouwen bij de bedrijven en de gezinnen. Die impact is moeilijk in te schatten en komt er op een ogenblik dat de wereldwijde economie al een groeivertraging doormaakt.

De overheden en centrale banken zullen evenwel niet bij de pakken blijven zitten. De Chinese overheid zal naar onze mening een aantal stimuleringsmaatregelen nemen in navolging van de maatregelen die eind vorig jaar al werden aangekondigd. Het kan gaan om monetaire maatregelen (verdere verlaging van de vereiste reserveratio voor banken die de kredietverstrekking moet stimuleren), fiscale maatregelen die de consumptie stimuleren of infrastructuurwerken. In de Verenigde Staten lijkt in eerste instantie de centrale bank de economie meer ademruimte te zullen geven door een nieuwe monetaire stimulering door te voeren. Een minicyclus van renteverlagingen behoort tot de mogelijkheden later dit jaar. In Europa zal de Europese Centrale Bank bijkomende monetaire maatregelen nemen, mogelijk vanaf deze herfst. Dat alles laat vermoeden dat de rentevoeten nog gedurende lange tijd laag zullen blijven.

De vraag is hoe de koude oorlog in de technologie zal evolueren. Een aanslepend technologisch conflict heeft potentieel verderreikende gevolgen dan een tarievenoorlog, want de ontkoppeling van de Amerikaanse en Chinese technologiemarkt kan uitmonden in een ‘herconfiguratie’ van de wereldwijde technologiemarkt met niet-optimale toeleverings- en productieketens en verlies van afzetmarkten tot gevolg.

Beleggingsstrategie

Op langere termijn lijkt het ons weinig waarschijnlijk dat de winstmarges van bedrijven op hun huidige niveau kunnen blijven behouden. Bij een aanslepend handelsconflict en a fortiori technologisch conflict zullen de huidige winstmarges die voor de meeste regio’s – en vooral voor de VS – boven het langetermijngemiddelde liggen, lager worden geduwd.

De consensusverwachtingen voor de bedrijfswinsten voor dit jaar zijn dus nog te hoog gegrepen. Dat bevestigt ons voorzichtige standpunt en onze onderwogen (1) positie voor aandelen in de portefeuilles. Een te negatief standpunt is evenwel niet op zijn plaats. Het is zeer waarschijnlijk dat de Chinese overheid bijkomende stimuleringsmaatregelen zal doorvoeren om op korte termijn de economische groei te ondersteunen. In de Verenigde Staten is een monetaire versoepeling waarschijnlijk. De groeilanden zouden daarvan profiteren en voor die regio zouden opportuniteiten zich kunnen voordoen.

Ons waarderingsmodel houdt eveneens rekening met winstmarges die zullen evolueren naar een lager niveau. Het waarderingsmodel neemt als uitgangspunt dat de marges zullen normaliseren naar hun gemiddelde niveau op lange termijn en blijft erop wijzen dat aandelen voldoende potentieel bieden in een omgeving met lage rentes.

(1) Het standpunt “Overweging”, “Neutraal”, “Onderweging” is van toepassing voor een Medium (of Balanced) portefeuille en wordt uitgedrukt ten opzichte van de strategische neutrale weging van die portefeuille.

Video
E-card

Your name

Your e-mail address

Name receiver

E-mail address receiver

Your message

Send

1